Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE | Správne triedenie odpadov na Zbernom dvore

UPOZORNENIE | Správne triedenie odpadov na Zbernom dvore 

Z dôvodu hromadenia sa veľkého neporiadku na zbernom dvore je tento objekt okrem vývozných dní uzamknutý.

Žiadame o dodržiavanie vývozných dní, pretože ukladať odpad mimo Zberného dvora je prísne zakázané. Počas uplynulých dní sa často stávalo, že občania miešajú komunálny odpad s dreveným a zeleným odpadom. Toto sa musí následne likvidovať ako komunálny odpad čo nás všetkých stojí nemalé financie. Tiež veľkoobjemový odpad, ako je nábytok, sedačky a podobne je treba ukladať na Zberný dvor počas vývozných dní to je v stredu od 10:00 do 15:00 a sobota od 9:00 do 15:00, kde dá obsluha Zberného dvora usmernenie.
Keďže Zberný dvor je monitorovaný, zistení vinníci sú predvolávaní na Obecný úrad a v prípadne spôsobenia škody sú braní na zodpovednosť.