Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zápis detí do 1.ročníka (2019/2020)

Zápis detí do 1.ročníka (2019/2020) 

ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí
do 1. ročníka ZŠ v piatok 12.04.2019
o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ.

Rodičia môžu vyplniť prihlášku elektronicky, môžu si ju stiahnuť zo stránky a vytlačiť, prihlášku dostanú aj v materskej škole na požiadanie.

PRIHLÁŠKA

Rodičia si prinesú so sebou: rodný list dieťaťa, OP, žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, ak oň žiadajú. V prípade, že nezaslali elektronickú prihlášku, treba priniesť vyplnenú prihlášku v deň zápisu a odovzdať vedeniu školy. Rodičom odporúčame zakúpiť tzv. „Štartovací balíček“ v hodnote 20 eur, ktorý obsahuje základnú sadu zošitov pre prvákov, učebné pomôcky a pamätnú knihu.

Do základnej školy musia byť zapísané všetky deti, ktoré dovŕšia k 31.08. 2019 vek šesť rokov.