Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 16 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE | Zákaz vypaľovania suchej trávy

UPOZORNENIE | Zákaz vypaľovania suchej trávy 

Vypaľovanie suchej trávy

Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Uvedené konanie môže zapríčiniť to , že invázne rastliny a buriny sa šíria na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu . Okrem iného peľ spôsobuje vážne alergické reakcie.

Je potrebné upozorniť , že vypaľovanie suchej trávy je zakázané podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi.

Požiar suchej trávy, suchých kríkov a podobne vzniká veľmi často z nedbanlivosti pri zakladaní ohňov v prírode, pri hraní sa detí so zápalkami, odhodením nedopalku cigarety, úmyselným podpaľačstvom, no najčastejšie sa s takými to požiarmi stretávame pri úmyselnom,  riadenom vypaľovaní.

Fyzickým osobám, občanom ktorí nelegálne vypaľujú porasty hrozí v zmysle zákona číslo 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pokarhanie alebo pokuta do výšky 331 Eur a v blokovom konaní  100 Eur.

V prípade že požiar spôsobí veľké materiálne škody, zapríčiní zranenie  či úmrtie, môže byt vinník aj trestne stíhaný za všeobecné ohrozenie.

V prípade,  že sa stanete svedkom nedovoleného vypaľovania, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste takúto skutočnosť ohlásiť na políciu t.č. 158.  Ak sa už vypaľovanie rozšírilo na väčšiu plochu, hrozia materiálne škody, požiar sa šíri k obydliam a podobne, je potrebné uvedenú skutočnosť ohlásiť na známe telefónne čísla ohlasovne požiarov t.č. 150 alebo 112. Na uvedené linky, je potrebné uviesť kde horí, presnú adresu, čo horí a v akom rozsahu, vaše meno. Je potrebné vyčkať na spätný telefonát z tiesňovej linky a ďalej sa riadiť ich pokynmi.

Ak je to možne,  je potrebne uhasiť požiar dostupnými hasiacimi  prostriedkami. Môžete použiť improvizované prostriedky ako je haluz, lopata, vlhká vrecovina a podobne. Veľmi dôležité je vykonať opatrenia na záchranu ohrozených osôb, ktoré môžu byt vo veku, kedy je ich mobilita ohrozená. Nikdy však nezabúdajte na vlastnú bezpečnosť. V prípade že sa nachádzate  v zadymenom prostredí, pri požiaroch suchej trávy sa často mení smer šírenia sa požiaru , chráňte si dýchacie cesty navlhčenou vreckovkou, šatkou prípadne tričkom  a čím skôr sa snažte uniknúť do bezpečia.

Včasné spozorovanie požiaru suchej trávy je veľmi dôležité. Veľakrát sa požiar v zárodku dá rýchlo a bezpečne zlikvidovať.

Dôležité však je to , aby sme predišli vzniku takéhoto nedovoleného konania. Alternatívou je pravidelné vykášanie lúk a pasienkov počas vegetačného obdobia.

Vhodný je chov domácich zvierat a následné spásanie nevyužívaných plôch. Ďalší spôsob je kompostovanie alebo zber biologického dopadu do  veľkoobjemových kontajnerov na to určených, ktoré sú práve v dňoch jarného upratovania, umiestňované v obciach, či na sídliskách. Obec takto vyzbieraný odpad musí spracovať zákonným spôsobom.


(Zdroj: Požiarnik 3, Marec 2019)