Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Oznámenie o vstupe na pozemky

Oznámenie o vstupe na pozemky 

Vážení vlastníci pozemku, dovoľte aby sme Vás informovali o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok vo Vašom osobnom vlastníctve..

Naša spoločnosť SPP- distribúcia a.s. Bratislava oddelenie prevádzky Bratislava prevádzkuje plynovody a prípojky ktoré sú umiestnené na pozemkoch vo Vašom vlastníctve podľa vyznačenej červenej čiary na obrázku. V zmysle zákona č.251/2012 o energetike a vyhlášky MPaSVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení sme povinný vykonávať pravidelné kontroly našich plynárenských zariadení.
Oznamujeme Vám v zmysle vyššie uvedeného zákona § 11 ods, 1) a, g, 2) c , s odvolaním sa aj na § 96 ods,6, citovaného zákona na nedotknuté ustanovenia zákona č.67/1960 Zb. o výrobe ,rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon), že pracovníci vykonávajúci práce v rámci údržby, merania, kontrola tesnosti stavu plynovodu v správe a majetku SPP – distribúcia a.s. v mesiacoch marec až máj 2019 budú vstupovať na pozemky , ktorými VTL plynovod prechádza.
Plynárenské zariadenie umiestnené na Vašom pozemku bolo zriadené v čase platnosti zákona č.67/1960, vznik, vlastníctvo a existencia vecného bremena na vstup a umiestnenie plynovodu na pozemku je v zmysle príslušných ustanovení tohto zákona a vyplýva a vzniklo priamo zo zákona bez povinnosti vkladu do katastra nehnuteľností.
Predmetné meranie si nevyžaduje žiadne zemné práce. Meranie sa vykonáva bez zásahov do pozemku – pešou pochôdzkou.
Z vyššie uvedených dôvodov Vás úctivo prosíme a žiadame aby ste umožnili vstup vyplývajúci priamo zo zákona pracovníkom Corrocont kft. na Vaše pozemky.
Našou činnosťou v predmetnom území zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodov čím je zároveň zabezpečená plynulá dodávka plynu , bezpečnosť objektov a osôb nachádzajúcich sa na Vašom pozemku.
V tomto prípade sa jedná o pracovníkov Corrocont kft., ktorí zabezpečujú kontrolu stavu izolácie potrubia a následné meranie.

Práce vykonajú zamestnanci Corrocont kft na základe rámcovej zmluvy č.l 104/17/SPPD/CEZ zo dňa 27.2.2018


DOKUMENT