Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Plánované čistenie obecného vodojemu | 11.týždeň 2019

Plánované čistenie obecného vodojemu | 11.týždeň 2019 

  Obmedzená dodávka vody podľa Regulačného stupňa č.2.

Na základe dlhodobo plánovaného čistenia vodojemu a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR č. 259/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou v čase KS a Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií, obec Závod vyhlasuje na dni 11. až 15. marca 2019 pre odber vody z verejného vodovodu Regulačný stupeň č.2 – zníženie tlaku.

Od pondelka 11.3.2019 do piatka 15.3.2019 bude 

prebiehať čistenie zásobníkov vody po častiach. Preto je 

možné, že počas týchto dní bude dodávka vody do 

domácností aj so zníženým tlakom.
   

Spustenie vody do normálneho režimu sa predpokladá 

v piatok 15.marca 2019 vo večerných hodinách.

Je predpoklad, že počas týchto dní bude čiastočne znížený aj tlak vody, prípadne krátkodobo zastavená dodávka vody.
Neodporúčame počas týchto dní používať elektrospotrebiče ako práčky a umývačky riadu, nakoľko sa môže stať, že voda môže tiecť zakalená, alebo spotrebiče nestihnú dokončiť program a domácnosti môže vzniknúť škoda.

 Po vyčistení vodojemu bude vo štvrtok a piatok 
v  čase od 9:00
prebiehať odkalovanie obce po častiach.