Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Voľné štátno-zamestnanecké miesta

Voľné štátno-zamestnanecké miesta 

Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte poradenskopsychologických služieb.

Na úseku sociálnoprávnej ochrany: 2 voľné štátnozamestnanecké miesta
Na úseku sociálnej kurately: 1 voľné štátnozamestnanecké miesto
Požadované je ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijných odboroch: sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch.

Na úseku poradenskopsychologických služieb: 1 miesto psychológa
Požadované VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia.

Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk.

V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.   


ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY MALACKY
Záhorácka 2942/60A,  901 01 MALACKY
tel:034/2444 101