Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Ponuka pracovať v obecných komisiách

Ponuka pracovať v obecných komisiách 

Obec Závod oznamuje, že komisie zriadené obecným zastupiteľstvom na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa otvárajú verejnosti. 

Občania, ktorí majú záujem pracovať v komisiách, môžu svoju prihlášku do 31. 1. 2019 poslať e-mailom, poštou alebo osobne priniesť na obecný úrad. V prihláške uveďte svoje meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné telefónne číslo, komisiu, v ktorej by ste chceli byť členom a k prihláške odporúčame priložiť profesijný životopis. 


Komisie zriadené pri OZ:

Komisia finančná a nakladania s majetkom
Komisia stavebná a životného prostredia
Kultúrno – športová komisia
Komisia verejného poriadku
Sociálno – školská komisia


Kontakty: sekretariat@obeczavod.sk
               Obec Závod – Obecný úrad
                         Sokolská 243
                        908 72  Závod