Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Vodovod pre Záhorie

Vodovod pre Záhorie 

Téma zásobovania domácností pitnou vodou je pre Závod mimoriadne aktuálna.

Aj v súčasnosti poslanci OZ rozhodujú o ďalšom postupe, teda ako bude obec riešiť nedostatok vody v najbližšom časovom horizonte. Okrem rokovaní na obecnej úrovni sa táto téma rieši vďaka župným poslancom za náš obvod aj na  úrovni BSK a BVS. Práve primátor Malaciek Juraj Říha sa aktívne zasadzuje za obnovenie projektu vodovodu medzi Malackami a Kútmi.

Tento projekt má históriu siahajúcu ešte do roku 2005, kedy sa začal tvoriť pre Záhorie významný projekt zásobovania vodou prostredníctvom BVS. Stavba BVS „Malacky – Kúty, prívod vody“ dostala  povolenie dňa 30.04.2010 (OÚŽP – 2010/ 00020/23/NEA). Práce sa však nezačali a dňa 13.9.2012 OÚŽP v Malackách zastavil konanie vo veci predĺženia platnosti povolenia (OÚŽP-2012/00984/180/NEA). BVS nepredložila všetky potrebné doklady…

A odvtedy poznáme iba sľuby.

Rokovania medzi BVS a obcou dostali v týchto dňoch nový impulz práve vďaka našim župným poslancom. Pre obec to znamená novú nádej, no aj v prípade úspechu, samotné zrealizovanie projektu môže trvať roky. Keďže  obec sa nemôže spoliehať iba na sľuby, súbežne pripravuje aj vlastné riešenia. Na stole je návrh rozšírenia zásobníka vody, ktorý má zabezpečiť vyššiu akumuláciu vody v čase, keď je menšia spotreba a následne ju bude možné využiť počas víkendov.

Pre zaujímavosť Vám predkladáme aj článok, ktorý k danej téme priniesol portál denníka SME:

www.myzahorie.sme.sk

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) nemá v súčasnosti dostatočné financie na budovanie novej infraštruktúry, dokonca ani na obnovu existujúcej. Podľa  BVS je to spôsobené tým, že ceny za služby sú nižšie ako reálne náklady.

Predseda Dozornej rady BVS Radovan Jenčík predpokladá, že príde k zreálneniu cien za vodu, o koľko a kedy však nevie. „Budeme sa musieť baviť o tom, koľko má stať voda a ako sa k nej máme chovať. Schváliť by to však musel Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,“ uviedol Jenčík.

Problémy BVS sa prejavujú aj na Záhorí, kde majú viaceré obce ešte stále napojený svoj vodárenský zdroj len na studne, ktoré nie vždy dokážu mať dostatočnú výdatnosť pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. „Obyvatelia musia najmä pred letnou sezónou obmedzovať spotrebu vody, čo je v 21. storočí maximálne absurdné. Studne vysychajú, a preto je potrebné, aby sme Hornému Záhoriu dotiahli napojenie vody z vodárenských zdrojov. Naša predstava je presne vyčíslená. Je to zhruba 30 miliónov eur, ktoré budú potrebné na dotiahnutie nového vodovodu,“ spresnil Juraj Říha, primátor Malaciek, ktoré sú minoritným akcionárom BVS.

BVS tvrdí, že má dlhodobý plán, aby mohli byť dotknuté obce Záhoria zásobované pitnou vodou z bratislavského vodného zdroja Sihoť. „V blízkej budúcnosti sa bude treba zamerať na úsek medzi Malackami a Kútmi. Úseky medzi Bratislavou a Malackami, ako aj Kútmi a Senicou až do Holíča sú už zrealizované,“ spresnil hovorca BVS Pálffy.

Predstavenstvo vodární žiada, aby vstúpilo do rokovania s vedeniami Trnavského samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja, aby sa našlo spoločné riešenie, prípadne aj za účasti štátu. Jenčík upozorňuje, že BVS momentálne nie je schopná začať budovať vodovod na Záhorie, pokiaľ si nezoberie úver a nezačne intenzívne o tejto veci rokovať so štátom a BSK.