Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Lesy SR upozorňujú:

Lesy SR upozorňujú: 

Lesy Slovenskej republiky, Lesná správa Moravský Sv. Ján
upozorňuje občanov na zákaz ťažby štrku a piesku v lesných porastoch.

V poslednej dobe dochádza k ťažbe štrku na zalesnenej ploche po lesnom požiari, v lesnom poraste číslo 671, parcela číslo 2242, neďaleko železničnej stanici. Lesný porast bol zalesnený v roku 2017 borovicou a ťažbou štrku je už na časti plochy zničený.

Ťažbou štrku a ničením zalesneného borovicového porastu sa porušuje zákon 326/2005 Z.z. –Zákon o lesoch v znení neskorších predpisov ,paragraf 31, písmeno a a písmeno d , kde sa zakazuje narúšať lesný pôdny kryt , odvážať lesnú pôdu a jazdiť motorovým vozidlom po lesných cestách.

Upozorňujeme, že lesné cesty sú monitorované a každé zistené porušenie uvedeného zákona bude riešené Políciou SR a Obvodným úradom Malacky ako priestupok , prípadne i trestný čin.

 Lesné porasty sú v posledných rokoch intenzívne ničené  dlhotrvajúcim suchom a  napádané podkôrnym hmyzom a preto si ich neničme i takýmto spôsobom.

Ďakujeme za pochopenie.

Marian MAJERNIK
vedúci LS
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Odštepný závod Šaštín
Lesná správa Moravský Sv.Ján so sídlom v Malackách,
Sasinkova 71,90101 Malacky