Webové sídlo obce Závod!|utorok, 16 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zabezpečenie ambulantných pohotovostí pre obyvateľov BSK

Zabezpečenie ambulantných pohotovostí pre obyvateľov BSK 

Vážení občania regiónu Bratislavského samosprávneho kraja dovoľujeme si Vás týmto informovať o zmenách v organizácii ambulantnej pohotovostnej služby od 1. júla 2018, ktoré sa realizujú na základe zmien legislatívy upravujúcej organizáciu ambulantnej pohotovosti. Doteraz existujúcu Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá bude fungovať v pracovných dňoch v čase od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7:00 do 22:00.

Na MZ SR prebehlo výberové konanie na výber organizátora APS. Vzhľadom na to, že v 1. kole nebol pre Bratislavský kraj úspešný žiaden žiadateľ, ministerstvo po vzájomnej dohode od 1. júla 2018 dočasne poverilo

– zabezpečovaním APS pre dospelých pre spádové územie:
• Bratislava I, Bratislava II a Bratislava III:
NOVAPHARM, s.r.o., Šancová 110, Bratislava mestská časť Staré Mesto,

• Bratislava IV a Bratislava V:
MED STAR, s. r. o., Strečnianska 13, Bratislava – mestská časť Petržalka,

• pre spádové územie okresu Malacky:
Nemocničná, a.s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky,

• pre spádové územie okresu Pezinok:
AS – DOCTOR, s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok.

– zabezpečovaním APS pre deti a dorast pre spádové územie:
• Bratislava a Senec: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava,
• Pezinok: INT-Ped s.r.o., Bratislavská 85, Pezinok.

K dnešnému dňu MZ SR dočasne nepoverilo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:
• poskytovaním APS pre deti a dorast pre spádové územie Malacky,
• poskytovaním APS pre dospelých pre spádové územie okresu Senec.
Preto v prípade potreby ošetrenia ambulantnou pohotovostnou službou je potrebné navštíviť iného poskytovateľa.

Zoznam poskytovateľov APS pre Bratislavský samosprávny kraj spolu s uvedením miesta poskytovania APS bude zverejnený na stránkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň aj na stránkach MZ SR. Zároveň budú priebežne zverejňované aj všetky realizované aktualizácie.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

S pozdravom
JUDr. Ing. Jana Ježíková v.r.
riaditeľka odboru zdravotníctva