Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE | Zákaz polievania obecnou vodou

UPOZORNENIE | Zákaz polievania obecnou vodou 

Pripomíname odberateľom vody z obecného vodovodu, že zákaz polievania a zavlažovania záhrad, trávnikov vodou z obecného vodovodu stále platí.

Z dôvodu nerešpektovania tohoto oznámenia môže v podvečerných hodinách dochádzať v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR č. 259/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou a Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií, k obmedzeniu dodávky pitnej vody podľa regulačného stupňa č.2.


Na základe pravidelného monitoringu dochádza k najväčšej spotrebe vody už aj počas pracovných dní v čase od 17:00 až do 21:30, čo je čas, kedy odberatelia polievajú záhrady a trávniky. Znamená to, že NEREŠPEKTUJÚ ZÁKAZ POLIEVANIA vodou z obecného vodovodu.


Okrem toho je spotreba vody počas víkendov a horúcich dní vysoká, tým hrozia výpadky vody, ako aj pokles tlaku vody. Z tohto dôvodu doporučujeme občanom, ktorí využívajú spotrebiče, ako sú automatické práčky na práce v domácnostiach počas víkendov, aby si ich radšej naplánovali v rámci pracovného týždňa, najlepšie mimo spomínaného času a predišli tak nepredvídaným škodám a poruchám na spotrebičoch.