Webové sídlo obce Závod!|piatok, august 17, 2018
PRÁVE STE TU: Home » NEWS » Zákaz polievania obecnou vodou
  • Hladaj :

Zákaz polievania obecnou vodou 

Oznamujeme všetkým odberateľom vody z obecného vodovodu, že v týchto horúcich a suchých dňoch je najkritickejšie obdobie v zásobovaní pitnou vodou.

Zároveň pripomíname, že platí zákaz polievania a zavlažovania záhrad, trávnikov vodou z obecného vodovodu .

Z dôvodu nerešpektovania tohoto oznámenia môže v podvečerných hodinách dochádzať v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR č. 259/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou a Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií, k obmedzeniu dodávky pitnej vody podľa regulačného stupňa č.2.


Na základe pravidelného monitoringu dochádza k najväčšej spotrebe vody už aj počas pracovných dní v čase od 17:00 až do 21:30, čo je čas, kedy odberatelia polievajú záhrady a trávniky. Znamená to, že NEREŠPEKTUJÚ ZÁKAZ POLIEVANIA vodou z obecného vodovodu.


  Okrem toho je spotreba vody počas víkendov a tropických dní vysoká, tým hrozia výpadky vody, ako aj pokles tlaku vody. Z tohto dôvodu doporučujeme  občanom, ktorí využívajú spotrebiče, ako sú automatické práčky a umývačky na práce v domácnostiach počas víkendov, aby si ich radšej naplánovali v rámci pracovného týždňa a predišli tak nepredvídaným škodám a poruchám na spotrebičoch.