Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Deratizácia a dezinsekcia v obci (04.-13.04.2018)

Deratizácia a dezinsekcia v obci (04.-13.04.2018) 

O B E C    Z Á V O D
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod
O Z N Á M E N I E


Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2
oznamuje verejnosti,
že v období od 4. apríla 2018 do 13. apríla 2018 bude v obci Závod vykonaná povinná deratizácia a dezinsekcia.

Deratizácia a dezinsekciaVyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a dezinsekcie a po jej uskutočnení do 15 dní predložili doklad o jej vykonaní.
Deratizáciu zabezpečuje firma Kliment František, Na Záhumní 19, Zohor,  objednať si ich možno aj telefonicky na t. č. 0905/494657.


V Závode, dňa 28.3.2018

zverejnené na internetovej stránke obce 28. 3. 2018
oznamovacia tabuľa obce 28. 3. 2018
vyhlásené v MR 28. 3. 2018