Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Ďakujeme za vaše úsilie a vytrvalosť…

Ďakujeme za vaše úsilie a vytrvalosť… 

Odpadové hospodárstvo v našej obci intenzívne riešime už ôsmy rok.
Po ťažkom boji sme sa v roku 2017 dostali do bodu, ktorý nás nesmierne potešil. Po prvý krát sme totiž nemuseli túto oblasť dotovať. Jednoducho povedané: To čo sme od občanov vybrali, stačilo na pokrytie všetkých nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom v obci.

Nuž a teraz sa natíska otázka: Prečo teda neplatíme menej?
Aj v novinách redaktori píšu ako obce nevedia tento problém riešiť a občania potom platia viacej. U nás to  je jednoduché. Separovaný odpad je skutočne likvidovaný zdarma, no za komunálny sa platí. A to nielen z domácností, ale obec z tejto kapitoly platí aj prevádzku zberného dvora a likvidáciu čiernych skládok. Takže pozor: Neplatí sa len za plomby!
Už niekoľko rokov všetok komunálny odpad končí v Zohore na skládke. Aj ten z lesa. A to niečo stojí.

Zlepšiť chceme hlavne spravodlivejšie účtovanie vývozu komunálneho odpadu.
Dnes u nás platí plombový systém. Keď sme v roku 2016 súťažili firmu, ktorá bude riešiť vývoz KO, tak na Záhorí nebolo takej, ktorá by pri vývoze dokázala popolnicu aj odvážiť a takto motivovať tvorcu odpadu k lepšej separácii. Museli sme zostať pri plombovom systéme, ktorý síce nie je najspravodlivejší, ale lepší spôsob pri takejto technike nikto nenavrhol. Dokážeme ním skontrolovať vývozcu, aby neúčtoval obci ani jedno euro naviac pri manipulačných poplatkoch. Fyzicky to prebieha tak, že firma FCC všetky plomby pozbiera, odovzdá na OÚ a ten ich prepočíta a až na základe toho je možné obci fakturovať odvoz komunálneho odpadu. Toto málokto z občanov vie.
Našim cieľom je, aby vývozca toto riešil elektronicky, a aby každá popolnica bola pred vysypaním aj odvážená. Občan by potom platil len za skutočne vyprodukovaný odpad. Zmena je však možná až po uplynutí platnosti súčasnej zmluvy a to najskôr o dva roky.

Separovaním šetríme nielen prírodu ale aj peniaze.
No vďaka tomu, že každá domácnosť začala skutočne odpad separovať, obec už nemusí za naše spoločné peniaze likvidáciu odpadu dotovať. A verte, že išlo o tisíce Eur ročne.

Veľmi sa zlepšil aj náš vzťah k prírode.
Za uplynulý rok sme však zaznamenali viacero čiernych skládok od občanov susedných obcí. Je preto namieste byť ostražitý a aj fotografie z mobilných telefónov, ktoré máte vždy poruke a zasielali ste nám ich v hojnom počte, nám veľmi pomohli.

Ďakujeme Vám za vaše úsilie a vytrvalosť.
Každý reálne zmýšľajúci človek vie, že sa nezmeníme za jeden rok. No my sa už meníme osem rokov a je to naozaj vidieť.
Všetkým, ktorí sa do Jarného upratovania zapojili ďakujeme. Veríme že Tí ktorí to nestihli teraz,  urobia tak onedlho. Zlepšujeme si kvalitu nášho bývania, zvyšujeme našu životnú úroveň. Nech je pre nás všetkých povzbudením, že výsledky je vidieť. A za to ďakujeme.