Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » INFO k podaniu daňového priznania z nehnuteľností

INFO k podaniu daňového priznania z nehnuteľností 

U p o z o r n e n i e

Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí v roku 2017:

⊗  nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2018 zapísaní v katastri nehnuteľností
⊗  predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú k 01.01.2018 zapísaní v katastri nehnuteľností
⊗  bolo im v roku 2017 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
⊗  alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane.

⊗  Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2017 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn, prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2017 prihláseného.
⊗  Občania, ktorým bol vydaný v roku 2017 preukaz ZŤP majú nárok na úľavu na dani zo stavieb. O úľavu požiadajú predložením preukazu ZŤP.