Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Výsledky volieb za obec Závod – Voľby do orgánov samosprávnych krajov – BSK

Výsledky volieb za obec Závod – Voľby do orgánov samosprávnych krajov – BSK 


Zápisnica - vyhlásenie výsledkov BSK - 4-11-2017
VÝSLEDKY VOLIEB PRE VOĽBY
 PREDSEDU BSK v ZÁVODE

Číslo
kandidáta
Meno kandidáta
na predsedu BSK
Volebný
okrsok č.1
č.d. 1-570
Volebný
okrsok č.2
č.d. 571-1150
Počet hlasov
spolu za obec
Závod
1 Rastislav Blaško, PhDr. Mgr. 3 4 7
2 Jozef Danko, JUDr. 2 2 4
3 Juraj Droba, Mgr. 9 32 41
4 Pavol Frešo, Ing. 47 37 84
5 Milan Ftáčnik Doc. RNDr. CSc. 80 35 115
6 Natália Hanulíková, Mgr. 2 5 7
7 Ľubomír Huďo, PhDr. 18 15 33
8 Martin Jakubec, PhDr. 0 2 2
9 Ľubomír Kolárik 0 0 0
10 Daniel Krajcer, Mgr. 23 12 35
11 Rudolf Kusý, Mgr. 11 22 33
12 Marián Leinerovič, Mgr. 3 0 3
13 Milan Lopašovský, PharmDr. 0 1 1
14 Ján Mrva, Ing. 13 10 23
15 Lukáš Parízek, Mgr. 1 0 1
16 Jalal Suleiman, Ing., PhD. 0 1 1
17 Andrej Trnovec, RNDr. 0 3 3
18 Jozef Uhler, JUDr. Mgr. 1 3 4


VÝSLEDKY VOLIEB PRE VOĽBY 
DO ZASTUPITEĽSTVA v ZÁVODE

Číslo
kandidáta
Meno kandidáta na
poslanca zastupiteľstva
BSK
Volebný okrsok č.1
č.d. 1-570
Volebný okrsok č.2
č.d. 571-1150
Počet hlasov
spolu za obec
Závod
1 Oskar Dobrovodský 14 14 28
2 Peter Hallon 100 86 186
3 Marián Haramia, MUDr. 59 32 91
4 Stanislav Haramia, Ing. 15 13 28
5 Peter Kováč 13 10 23
6 Ján Kubinec 3 3 6
7 Martin Macejka, Mgr. 12 14 26
8 Jozef Mračna, Ing. 47 16 63
9 Marian Novota, Ing., PhD 3 8 11
10 Anton Pašteka, Mgr. 11 4 15
11 Vladimír Petráš, Mgr. 1 3 4
12 Juraj Říha JUDr. Ing. PhD. 46 58 104
13 Peter Stanek 21 36 57
14 Vavrinec Studenič 33 22 55
15 Lucia Vidanová, PhDr. Ing. 17 28 45
Výsledky okrskových volebných komisií Volebný okrsok č.1 Volebný okrsok č.2 Výsledky za obec Závod
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov
1161 1200 2361
Počet voličov zúčastnených
na hlasovaní
232 198 430
Počet voličov ktorí
odovzdali obálku
232 198 430
Počet platných odovzdaných hlasov
pre VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA
218 191 409
Počet platných odovzdaných hlasov
pre VOĽBY PREDSEDU BSK
213 184 397
Účasť na voľbách
do orgánov BSK
19,98 % 16,50 % 18,24 %