Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zomrel otec biskup Štefan Vrablec

Zomrel otec biskup Štefan Vrablec 

 „ Mám už pozvanie od Pána Boha. Je to ako čakáreň, kde čakám, keď povedia moje číslo, aby som šiel ďalej,“ povedal redaktorovi katolíckych novín vo februári roku 2015.

V piatok 1.septembra 2017  toto číslo z Božích úst zaznelo. V tento deň sa s nami navždy rozlúčil náš rodák, emeritný biskup Štefan Vrablec.


Štefan Vrablec

titulárny biskup thasbaltský
emeritný pomocný biskup bratislavsko-trnavský

* 21. február 1925, Závod               † 1. september 2017, Nitra
Nech sa ti klania celá zem

Biskup Štefan Vrablec študoval na gymnáziu v Trnave a na Lateránskej univerzite v Ríme, kde v roku 1951 dosiahol licenciát a v roku 1956 doktorát z teológie. V štúdiu pokračoval na Inštitúte špirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme (1963). Na kňaza bol vysvätený 23. decembra 1950. Po vysviacke pôsobil ako kaplán až do roku 1955 v Cesio Maggiore (Belluno – Taliansko). Od roku 1955 do 1957 bol správcom farnosti v Goima di Zoldo (Belluno – Taliansko). Od roku 1957 až do roku 1967 pôsobil ako špirituál najskôr v krajskom seminári v Chieti a neskôr v krajskom seminári v Assisi. V roku 1967 sa stal redaktorom v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a v roku 1993 bol menovaný za riaditeľa tohto ústavu.
19.júna 1998 bol menovaný za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a za titulárneho biskupa Tasbaltského. Biskupskú vysviacku prijal 26. júla 1998 v Šaštíne. Dňa 2. mája 2004 sa stal emeritným pomocným biskupom bratislavsko-trnavskej rímskokatolíckej arcidiecézy.

Posledné roky svojho života prežil v Nitre, kde útočisko našiel u Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul DKL.

 (zdroj: wikipédia)


Počas svojho aktívneho pracovného života zastával významné funkcie a aj keď jeho pôsobisko nebol Závod, svojich rodákov nikdy neopustil. Už počas jeho pôsobenia v Slovenskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme sme si ho veľmi vážili za to že na nás nezabudol.  Ústav vydal  do 500 rôznych titulov. Je potešujúce, že z Ústavu sa rôznymi cestami dostali na Slovensko približne dva milióny kníh a mnohé z nich skončili vďaka nemu aj v našich knižniciach.

Nezabudnú na neho ani pútnici do Ríma. Zaisťoval  im lístky na audienciu u Svätého Otca, a potom  ich v Ústave pohostili a obdarovali náboženskou literatúrou.

Voči Závodu cítil dlh a počas návštevy Slovenska po Nežnej revolúcii svoju prvú omšu v Závode  označil ako primičnú.

Neodmietol nás a prišiel vždy, keď sme ho pozvali. V roku 1999 nám posvätil zvony, v roku 2004  to bol Dom nádeje na cintoríne. V roku 2008 zase pastoračné centrum.

Birmoval naše deti, slúžil nám slávnostné sväté omše a ak bolo potrebné prijal nás osobne a pomohol aj pri svojich náročných povinnostiach.

Obecné zastupiteľstvo v Závode udelilo v júni roku 2012 svojmu rodákovi
a nepochybne významnej osobnosti titul Čestný občan obce Závod z týchto dôvodov:

 – za  mimoriadne zásluhy pri šírení dobrého mena Obce Závod na Slovensku i v zahraničí
 –
za dôstojné reprezentovanie Obce Závod
 –
za vzorný  príklad občianskej statočnosti
 –
za neúnavné úsilie o ľudskú dôstojnosť a lásku k Bohu  


Dielo

Biskup Štefan Vrablec bol zakladateľom a redaktorom časopisu Slovenský kňaz (1959),
potom Diakonia (1972) a neskôr Magnifikat (1975). Okrem toho je autorom nasledujúcich publikácií:

 • 1985 Od srdca k Srdcu
 • 1984 Drahé rehoľné sestry
 • 1975 V sedmobrežnom kruhu Ríma
 • 1974 Je niekto z vás chorý?
 • 1963 Posviacka chrámu

 


Ocenenia

 • Pápežský komorník [monsignor] (1971, pápež Pavol VI.)
 • Pápežský prelát (25. 3. 1982, pápež Ján Pavol II.)
 • V roku 2002 mu prezident Rudolf Schuster prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I.triedy.
 • V roku 2006 mu obec Kúty udelila čestné občianstvo za jeho osobný prínos k zviditeľneniu obce a farnosti,
  ako i za ochotu a obetu pri šírení myšlienky a úcty k sv. Gorazdovi
 • V roku 2012 mu obec Závod udelila čestné občianstvo