Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ODVOLANIE zákazu vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie

ODVOLANIE zákazu vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie 

Na území Vojenského obvodu Záhorie je od 25.8.2017 ZRUŠENÝ dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov.

Pôvodný článok k dočasnému zákazu vstupu:
Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a minimum zrážok sa v lesoch momentálne nachádzajú preschnuté trávnaté porasty, hrabanka a tiež veľké borovicové monokultúry. Keďže bolo aj Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch, pristúpili Vojenské lesy a majetky SR v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR k prijatiu preventívnych opatrení na elimináciu vzniku lesných požiarov. Dôvodom je aj nedávny rozsiahly požiar medzi obcami Láb a Jakubov.

Mapa – Zákaz vstupu VO Záhorie

Informačné tabule o dočasnom zákaze vstupu do príslušnej časti lesov budú umiestnené na všetkých prístupových komunikáciách. O opatrení bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom webových stránok www.vlm.sk a www.mosr.sk, ako aj cez obecné rozhlasy a tabule v priľahlých obciach v bezprostrednej blízkosti Vojenského obvodu Záhorie.


Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o.z. Malacky