Webové sídlo obce Závod!|piatok, máj 29, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » ODVOLANIE zákazu vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie
  • Hladaj :

ODVOLANIE zákazu vstupu do časti lesov vo Vojenskom obvode Záhorie 

Na území Vojenského obvodu Záhorie je od 25.8.2017 ZRUŠENÝ dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov.

Pôvodný článok k dočasnému zákazu vstupu:
Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a minimum zrážok sa v lesoch momentálne nachádzajú preschnuté trávnaté porasty, hrabanka a tiež veľké borovicové monokultúry. Keďže bolo aj Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch, pristúpili Vojenské lesy a majetky SR v súčinnosti s Ministerstvom obrany SR k prijatiu preventívnych opatrení na elimináciu vzniku lesných požiarov. Dôvodom je aj nedávny rozsiahly požiar medzi obcami Láb a Jakubov.

Mapa – Zákaz vstupu VO Záhorie

Informačné tabule o dočasnom zákaze vstupu do príslušnej časti lesov budú umiestnené na všetkých prístupových komunikáciách. O opatrení bude verejnosť informovaná aj prostredníctvom webových stránok www.vlm.sk a www.mosr.sk, ako aj cez obecné rozhlasy a tabule v priľahlých obciach v bezprostrednej blízkosti Vojenského obvodu Záhorie.


Vojenské lesy a majetky SR, š.p., o.z. Malacky