Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Upozornenie – Daňové priznanie

Upozornenie – Daňové priznanie 

U p o z o r n e n i e

Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí v roku 2016:
– nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne boli k 01.01.2017 zapísaní v katastri nehnuteľností
– predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú k 01.01.2017 zapísaní v katastri nehnuteľností
– bolo im v roku 2016 vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie
– alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane.

Daňové priznanie sú povinní podať do konca januára i občania, ktorí si v roku 2016 zaobstarali nového psa, resp. nahlásiť úhyn, prípadne stratu psa, ktorého mali v roku 2016 prihláseného.

Občania, ktorým bol vydaný v roku 2016 preukaz ZŤP majú nárok na úľavu na dani zo stavieb. O úľavu požiadajú predložením preukazu ZŤP .