Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Rebríček hospodáriacich miest a obcí

Rebríček hospodáriacich miest a obcí 

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Vysvedčenie pre starostov a primátorov. Ekonómovia zostavili rebríčky najlepšie a najhoršie hospodáriacich miest, obcí a samospráv. O svoje financie sa nestará len domácnosť, na finančné zdravie musia dávať pozor aj mestá či obce.


kraj-samosprava-vuc-ineko-obecFinančné zdravie miest, obcí a vyšších územných celkov vyhodnocujú ekonómovia z inštitútu INEKO už od roku 2012. Hodnotenie vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje alebo nespôsobuje problémy.


Ako hospodári naša obec

Rebríčky zostavuje ekonomický inštitút INEKO. Ide o mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť občanov o vývoji slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

hospodarenie-obce-zavod-2015Na stránke hodnotenieobci.sk si môžete pozrieť, ako hospodári aj naša obec.


Čo sa hodnotí

Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie.

Skóre za „okamžitú likviditu“ v rámci finančného zdravia sa počíta ako vážený priemer skóre indikátora finančnej stability Okamžitá likvidita za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy.

Finančné zdravie je hodnotené číslom od nuly (najhoršie) po šesť (najlepšie). Počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability, a to celkového dlhu, dlhovej služby, záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie. Z týchto indikátorov vzíde celkové hodnotenie.


Zdroj : Topky.sk