Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Výzva na úhradu a uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Výzva na úhradu a uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam 

     Obec Závod, ako správca miestneho cintorína, vyzýva všetkých občanov – nájomcov hrobových miest,  ktorí doteraz nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové  miesto, aby toto vykonali  počas úradných hodín na Obecnom úrade v Závode v termíne do 30.11.2016. Zároveň žiada nájomcov hrobov, aby si skontrolovali na zadnej strane pomníkov čísla, ktoré musia byť identické s číslami uvedenými v nájomných zmluvách.


     V zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle platného VZN pre pohrebisko v obci Závod,  je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za toto hrobové miesto.
V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť hrobové miesto podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve zrušené.