Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Neplánované OZ – 12.10.16 (18:00)

Neplánované OZ – 12.10.16 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na neplánované
zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v stredu
12.10.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4.
Bezpečnosť v obci Závod
5
. Uznesenia
6
. Záver