Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Ako a prečo vymeniť nádobu na komunálny odpad….

Ako a prečo vymeniť nádobu na komunálny odpad…. 

  • Z dôvodu končiacej sa zmluvy so spoločnosťou A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., Zohor obec Závod tento rok vykonala nové verejné obstarávanie na výber dodávateľa , zabezpečujúceho zvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu. Keďže nádoby, ktoré máme v domácnostiach, patria spoločnosti A.S.A. Slovensko a nikto z nás nevedel ako súťaž dopadne, v prípade, že by súťaž nevyhrala firma A.S.A. Slovensko,  všetci občania by zostali zo dňa na deň bez smetných nádob. Staré nádoby sme chceli od firmy A.S.A. Slovensko odkúpiť – no táto odmietla.
  • V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. –   81 ods.3 náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu – teda občan. Tomuto sme chceli predísť a tak sa do súťaže dostala aj podmienka, aby víťaz súťaže zabezpečil pre každú domácnosť  NOVÚ  smetnú nádobu.
výmena nádob na komunálny odpad

NOVÁ nádoba           STARÁ nádoba

  • Súťaž vyhrala firma A.S.A. Slovensko, teda náš pôvodný partner, no podmienky súťaže boli jasne stanovené a obidve zmluvné strany ich musia dodržať. Preto prichádza k tejto bezplatnej výmene nádob.
  • Od stredy 11.5.2016 do odvolania je možné počas pracovných dní v čase od 13:00 do 16:00 na dvore obecného úradu vykonať výmenu starej smetnej nádoby  za novú.
  • Keďže väčšina občanov je cez týždeň v práci, výmena bude možná aj v túto sobotu (14.05.16), v čase od 9,00 hod do 15,00 hod opäť na dvore obecného úradu.
    V prípade potreby sa sobotné výdaje zopakujú. Budú vždy aktuálne vyhlásené a oznam bude vysielaný aj počas sobôt, aby občania mohli aktuálne zareagovať.
  • Obec zabezpečila zdarma výmenu všetkých smetných nádob. Keďže nové smetné nádoby sú už majetkom obce, ich výdaj podlieha evidencii. Tak isto  budeme zapisovať a evidovať aj odovzdávanie starých nádob patriacich spoločnosti A.S.A. Slovensko.
  • Každý občan je povinný starú smetnú nádobu vyčistiť od zbytkov z komunálneho odpadu a pred odovzdaním demontovať prepravné kolieska.
  • Kto si zbernú nádobu nevymení počas tohto obdobia, obec si v evidencii automaticky zaznačí túto nádobu ako vymenenú. Občan si musí byť vedomý, že nárok na bezplatnú výmenu si už nebude môcť uplatniť.