Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 12.04.2016 (18:00)

Zasadnutie OZ – 12.04.2016 (18:00) 

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v utorok
12.04.2016 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Voľba návrhovej komisie
04. Kontrola uznesení
05. Informácia starostu o dianí v obci
06. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií       
07. Verejný vodovod obce Závod
08. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce   
09. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver