Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Neplánované OZ – 01.03.16 (18:30)

Neplánované OZ – 01.03.16 (18:30) 

Pozývame spoluobčanov na neplánované
zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,

ktoré sa uskutoční v utorok
01.03.2016 o 18:30
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Obecný autobus
5
. Uznesenia
6
. Záver