Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Možnosť doplnenia komisií obecného zastupiteľstva

Možnosť doplnenia komisií obecného zastupiteľstva 

Na základe Štatútu komisií Obecného zastupiteľstva Závod, ktorý bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 15.12.2014, je možné komisie doplniť o obyvateľov obce.

Pri voľbe členov komisií z radov poslancov bol vytvorený priestor, aby v každej komisii bol minimálne jeden obyvateľ obce, ktorý nie je poslanec.

Doposiaľ bol zo strany obyvateľov prejavený záujem o účasť vo Finančnej komisii a nakladania s majetkom a Komisii stavebnej a životného prostredia.

V prípade záujmu obyvateľov o účasť v Kultúrno – športovej komisii, Komisii verejného poriadku a Sociálno – školskej komisii je možné kontaktovať Obecný úrad, alebo predsedov komisií a to do 15.2.2015.
Nových členov komisií bude voliť Obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí dňa 11.3.2015.