Webové sídlo obce Závod!|piatok, 24 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční
dňa 3. októbra 2014 (piatok) o 19.00 hod. v KD obce Závod.

Program zasadnutia:  1. Otvorenie zasadnutia

                                   2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

                                   3. Voľba návrhovej komisie

                                   4. Kontrola uznesení

                                   5. Informácia starostu o dianí v obci

                                   6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií

                                   7. Rozpočet obce na roky 2015-2017 –  schválenie

                                   8. Technológia úpravy vody vo verejnom vodovode – návrh riešenia

                                   9. Vyhodnotenie volebného obdobia 2010 – 2014

                                 10. Rôzne

                                 11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

                                 12. Uznesenia

                                 13. Záver