Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » NEWS » Základné informácie o vážnom systéme odpadov pre obce

Základné informácie o vážnom systéme odpadov pre obce 

Označovanie smetných nádob je predpokladom na to, aby bolo možné jednoznačne a dlhodobo identifikovať odpadové nádoby a ich majiteľov, zabezpečiť poriadok v evidencii nádob a pripraviť kontajnerovú infraštruktúru na adresnú a efektívnu správu.

Pred uvedením vážneho systému do praxe sú jednotlivé nádoby označené špeciálnymi čipmi. Informácie z čipov umiestnených na smetných nádobách sa automaticky načítavajú a sú prenášané v režime offline do evidenčného systému ICHI, ktorý je určený pre zvozovú spoločnosť. Systém dekodifikuje číselné kódy z čipov na informácie o stanovisku smetnej nádoby, druhu odpadu a jeho hmotnosti. Tieto informácie sú automaticky zapísané do evidenčného systému, pričom prístup k nim má prevádzkovateľ systému a zodpovední zástupcovia mesta alebo obce. Obec má prístup k vlastným informáciám prostredníctvom špeciálnej aplikácie, ktorá jej umožňuje offline sledovanie údajov v systéme.

Frekvencia vážneho systému:
nízkofrekvenčný systém 134,2 kHz.

Dynamické váženie odpadu:
•  dynamický vážiaci systém podľa normy 2014/32/EU.
kalibrácia a ciachovanie je v súlade so smernicou OIML R51, pričom smernica udáva aj povolené maximálne odchýlky pri vážení,
váženie 4kolesových nádob je realizované výlučne na ramenách z dôvodu potreby mechanického zomknutia podávača.
Čipy na nádoby :
odpadársky štandard čipov (definuje typ a spôsob umiestnenia čipu na nádobe a umiestnenie čítačky na podávači) podľa normy EN14803, DIN30745,
nitovacie čipy pre 4 kolesové nádoby zvážané na ramenách.
Indikácia načítania nádoby na zvozovom aute:
svetelne (LED svetlo) aj akusticky (pípnutie).

Ručný skener :
slúži na editáciu zberných miest a dočipovanie nových nádob,
slúži aj ako čítačka čipov.

Aplikácia pre obec – offline sledovanie údajov v systéme:
prístup obce k databáze domácností, počtu priradených nádob (evidencia jednotlivých domácností, evidencia nádob pridelených domácnostiam, monitoring produkcie odpadu každej domácnosti),
história zvozov každej domácnosti (v kalendári sú viditeľné dni, kedy prebehol zvoz evidovaného odpadu – vzťahuje sa len na začipované nádoby),
možnosť vybrať obdobie, za ktoré sa má vygenerovať report,
sumár počtov manipulácií, celkovej váhy a jednotlivých typov nádob.

Vo výkazoch sú k dispozícií nasledovné údaje:
počet vysypaných začipovaných nádob,
dátum a čas výsypu,
ŠPZ vozidla, ktoré nádobu vysypalo,
navážená hmotnosť,
poloha, kde bola nádoba vysypaná.

Pre spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. je zákazníkom obec, pričom pre občana je rovnako partnerom obec. Ak má občan konkrétnu požiadavku alebo reklamáciu, obracia sa priamo na zodpovedného pracovníka obce, ktorý túto požiadavku/ reklamáciu následne komunikuje so spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o.

FCC Enviroment