Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » Odborné zhodnotenie CD – LH Kamarádzi „Pres Záhorí, pres generácie“

Odborné zhodnotenie CD – LH Kamarádzi „Pres Záhorí, pres generácie“ 

Ľudová hudba Kamarádzi vydali CD takmer 1-hodinového výberu piesní a medzi prvými si ho vypočul PhDr. Peter Michalovič, odborne ho zhodnotil a napísal o ňom toto: 
„Som rád, že som nadarmo nezbieral pesničky, keď vidím spievať deti moje piesne. Viem, že ony ich naučia spievať svoje deti a tak sa stane pieseň nesmrteľnou.“ Takéto motto od známej folkloristky a propagátorky hudobných tradícií Záhoria Heleny Jurasovovej-Blahovej, ktorej to vravieval jej otec, operný spevák ale aj zberateľ ľudových piesní Janko Blaho, sa rozhodli napísať na vnútornú stranu obalu CD-nosiča Pres Záhorí, pres generácie členovia ľudovej hudby Kamarádzi. A veru, vystihuje to presne dramaturgický zámer tohto hudobného nosiča obsahujúceho 22 piesní, resp. piesňových pásiem. 

Mladí muzikanti – „Kamarádzi“, ktorí pochádzajú z viacerých záhorských obcí (Kúty, Brodské, Borský Svätý Jur, Závod, Mokrý Háj, Skalica a tiež Jasenie) s primášom Denisom Krajčírom si privzali na nahrávku okrem svojich dvorných sólistov (Kristína Hačundová, David Halás, Ladislav Pavelka) aj „kamarádú“ z iných folkloristických zoskupení (mužský zbor Kúcané a ženská spevácka skupina Kútnica z Kútov, Folklórna skupina Lanšper a Kukulénki zo Závodu, heligónkové duo bratov Martina a Jakuba Šedivých, dievčenská spevácka skupina Spjevule ze Skalice, najmladší spevák Šimon Hipský z Brodského), čím získala celková dramaturgia tohto CD žánrovú i zvukovú pestrosť. 

Jednotiacim prvkom však naďalej zostal zvuk cimbalovej hudby Kamarádzi s kvalitatívne výraznejšími inštrumentálnymi výkonmi muzikantov - 
Pavol Pavelka – cimbal, Peter Pavelka – klarinet a najmä celú kapelu veľmi sebavedome a spoľahlivo drží kontrabas – možno prekvapivo, v dievčenských(!) rukách - Anety Vávrovej. 

Pestrosť takmer 1-hodinového výberu piesní sa odzrkadľuje aj v ich slede, v ktorom sa umne striedajú menej známe, resp. ešte azda zvukovo nepublikované piesne (Na stred Ameriki, Za tú našú stodolenkú; Nedávajte mi mamičko, Písau pán cisár; Na závockém mosce a i.) s piesňami známejšími, s ktorými sme sa mohli stretnúť už v minulosti v podaní detských i dospelých súborov spracovávajúcich hudobný folklór zo Záhoria, ako napr. Vienok, Skaličan ap. Pri niektorých piesňach, najmä Leťela bílá hus, Viskočiuo suňíčko v podaní Kristínky Hačundovej, pozornejší poslucháč ľahko vytuší, do akého inšpiračného prameňa mladá interpretka - možno i nevedomky – načrela. A tak je to dobre, v duchu vyššie spomínaného motta: „... pres generácie“ sa niet čomu čudovať, veď legendárna speváčka so zamatovým hlasom Márinka Marťanová i Kristínka sú obe Brodčanky! A napokon príjemným osviežením „klasického“ cimbalkového, poslucháčom asi známejšieho, zvuku sú nahrávky závodskej folklórnej skupiny Lanšper s výrazným rytmizujúcim bubnom i borskomikulášskeho heligónkového dua 2bra3 Šedivý.

            Ako to už býva, pri detských a mládežníckych telesách sú vždy v pozadí tak trocha neviditeľní, ale o to viac dôležití a nenahraditeľní, tzv. manažéri, spolupracovníci, inšpicienti, vodiči, sponzori – iným slovom - rodičia muzikantov. Za všetkých treba spomenúť pri tomto telese a jeho aktívnom fungovaní manželov Ladislava a Ladislavu Pavelkovcov z Kútov a Alojza Krajčíra zo Závodu.

kvalitný a autentický zvuk celého projektu sa postarali naslovovzatý odborník, hudobný režisér František Šimek a Martin Vavřík (mastering a strih), obaja z Tonstudia Rajchman z Dolních Bojanovic.

Mladí muzikanti „Kamarádzi“ sa pod umeleckým vedením pedagóga ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici Miroslava Buzrlu z roka na rok čoraz viac vypracovávajú a zohrávajú, o čom sa napokon najlepšie presvedčí poslucháč sám. Tak všetko dobré na tejto správne vykročenej ceste „pres Záhorí, pres generácie“!
Takto zhodnotil album PhDr. Peter Michalovič, ktorý je etnomuzikológ, scénarista programov na folklórnych festivaloch ale aj autor monografií o ľudovej hudbe v záhorskom regióne.
PhDr. Peter Michalovič pracuje ako odborný pracovník – muzikológ, kustód zbierok v Záhorskom múzeu v Skalici. Je výkonným redaktorom časopisu Záhorie, ktorý vydáva Záhorské múzeum. V ľudovej hudbe Skaličan je primášom od roku 1982. 
Pre Folklórny súbor Skaličan, kde pôsobí ako riaditeľ. Upravil desiatky programových pásiem, vytvoril hudobné úpravy k tancom a pracoval na zostavení zvukových nosičov ľudových piesní. Je autorom scenárov k programom na folklórnych festivaloch a k rozhlasovým reláciám o ľudovej hudbe.

Vydanie nahrávky v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.