Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Riešenie migračných výziev v obci Závod

Riešenie migračných výziev v obci Závod 

Názov projektu:         Riešenie migračných výziev v obci Závod
Operačný program:    IROP
Spolufinancovaný z:   Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:              9. – FAST CARE
Cieľ:                         9.1.Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Prijímateľ:                 Obec Závod
Schválený nenávratný finančný príspevok:  57 200,00 EUR
Termín realizácie projektu:  3.2022 – 4.2023

Aktivity projektu:
Obec v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR unikajúcich pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do nasledovných oblastí:

Potraviny a ich poskytovanie: trvanlivé potraviny, konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, káva, čaj, cestoviny, trvanlivé omáčky v konzervách na cestoviny.

Administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore zmena predpisov (nariadení, uznesení, všeobecne záväzných nariadení obcí) pre poskytovanie tovarov a služieb na pokrytie základných potrieb utečencov s dočasným útočiskom, zber informácií, triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä osobné poskytovanie informácií na úradoch, autobusových, železničných  staniciach a školách.

Obec Závod ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytovalo pomoc 22 osobám s dočasným útočiskom.