Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » VOS-obci » Výsledky komunálnych volieb pre voľby starostu obce Závod a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Závode 2022

Výsledky komunálnych volieb pre voľby starostu obce Závod a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Závode 2022 

ZVEREJNENÉ

VÝSLEDKY VOLIEB 

DO ORGÁNOV 

SAMOSPRÁVY OBCE 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – KOMUNÁLNE VÝSLEDKY – ZÁVOD 29.10.2022

Por.
číslo
Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: Počet
platných
hlasov:
Poradie podľa
počtu hlasov
1 Michal Duška, Bc., 287 2.
2 Radomír Ševeček, 362 1.
3 Zlatica Šišoláková, Mgr., 222 3.
Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
Por.
číslo
Meno kandidáta Počet
platných
hlasov:
Poradie podľa
počtu hlasov
1 Marcela Blažeková, 356 5.
2 Lenka Červenková, 274 12.
3 Frederika Kozárková, Ing., 335 7.
4 Alojz Krajčír, 441 2.
5 Dušan Majzún, 328 9.
6 Veronika Prévajová, Mgr., 303 10.
7 Marián Studenič, 231 14.
8 Radomír Ševeček, 352 6.
9 Nikola Šišoláková, Ing., 361 3.
10 Zlatica Šišoláková, Mgr., 359 4.
11 Ivan Švec, Ing., 291 11.
12 Filip Trajlínek, 331 8.
13 Peter Vrablec, Ing., 560 1.
14 Eduard Weber, 259 13.
Účasť na voľbách 37,37%
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2387
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní 892
Počet odovzdaných obálok 892
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby do OZ 870
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby starostu obce Závod 871