Webové sídlo obce Závod!|streda, 19 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » VOS-krajov » VOĽBY 2022 | Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov.

VOĽBY 2022 | Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov. 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 
KONANÝCH V ROKU 2022

Stály zoznam voličov

Podľa § 10 odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má volič možnosť overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či sú údaje úplné a pravdivé. Nahliadnutie do zoznamu je možné na Obecnom úrade v Závode, v kancelárii ohlasovne pobytov, v čase úradných hodín.