Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » VOS-obci » VOS-obcí | OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN

VOS-obcí | OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN 

OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  

Kandidátne listiny  sa podávajú v listinnej forme najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t. j. najneskôr 30. 08. 2022.
Kandidátne listiny preberá zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Katarína Stanková, tel. č. 034/7799254, 034/7799324 v čase úradných hodín na Obecnom úrade, Sokolská 243, Závod.
Úradné hodiny: Pondelok 8.00 – 16.00
                       Utorok    8.00 – 16.00
                       Streda    8.00 – 17.00
                       Štvrtok   8.00 – 16.00
                       Piatok     8.00 – 10.00        

Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
Preberanie kandidátnych listín je potrebné so zapisovateľkou MVK dohodnúť telefonicky.
Na zapisovateľku miestnej volebnej komisie sa kandidujúce subjekty môžu obrátiť vo veci poskytovania informácií ohľadom kandidátnych listín, tel. č. 034/7799254, 034/7799324, e-mail: sekretariat@obeczavod.sk


OZNÁMENIE O PREBERANÍ KANDIDÁTNYCH LISTÍN A OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ZA ČLENA DO MVK
dňa 30. augusta 2022   

Kandidátne listiny a delegačky preberá zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Od 08:00 – 16:00 na Obecnom úrade, Sokolská 243, Závod    
Od 16:00 – 24:00 na adrese Závod, Štúrova 635
                            Kontaktné t. č. 0903 487 824