Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » VIDEO | ZŠ s MŠ a Kostol sv. Michala

VIDEO | ZŠ s MŠ a Kostol sv. Michala 

Počas Závodských bezchleba hodov 2. júla 2022 bolo v kinosále Kultúrneho domu slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktorom boli udelené dve „Ceny obce Závod“ poslancami obecného zastupiteľstva.


 

Mgr. Kataríne Blechovej 

za jej aktívnu a obetavú prácu v prospech obce Závod, za jej vynikajúce tvorivé výkony vo verejne-prospešnej činnosti, kde sa svojou prácou výrazným spôsobom pričinila o rozvoj našej Základnej školy s materskou školou vo všetkých oblastiach jej pôsobnosti.


VIDEO - ZŠ s MŠ v rokoch 2008 - 2022

Mgr. Petrovi Kudláčovi

za jeho aktívnu a obetavú prácu v prospech obce Závod, v prospech farnosti Závod a v prospech jemu zverených duší, za jeho vynikajúce tvorivé výkony, kde sa svojou prácou výrazným spôsobom pričinil o duchovný ale aj materiálny rozvoj našej farnosti.VIDEO - Kostol sv. Michala archanjela 
v rokoch 2011 - 2022