Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » FOTO NA TITULKU » Božie telo | Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Božie telo | Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 

Je to už 758 rokov čo Cirkev slávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Kedy bola slávnosť  v Závode slávená po prvý krát sa už nedozvieme. No čo sa prípravy a pompéznosti týka ide o jednu z najprestížnejších cirkevných slávností v obci. Sviatok Božieho tela už oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s kňazom a biskupom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. U nás je atmosféra umocnená rozšírením sprievodu o sprevádzanie spevu dychovkou, nesením zdobených sôch , zástav, symbolov Božieho umučenia a  to všetko za asistencie krojovanej mládeže.

Pápež Urban o tomto sviatku napísal:
Aj keď sa Eucharistia slávi každý deň, tak ju chceme aspoň raz do roka úctivejšie a slávnostnejšie oslavovať. Iné veci totiž, ktoré si pripomíname, chápeme duchom a rozumom, neobsahujú ale preto jej reálnu prítomnosť. V tomto sviatostnom pamätnom slávení Krista je však Ježiš Kristus, aj keď v inej podobe, vo svojej vlastnej podstate u nás prítomný. Pretože predtým, než vystúpil do neba, povedal: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).