Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » OPATRENIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy k výskytu vtáčej chrípky

OPATRENIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy k výskytu vtáčej chrípky 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec 

nariaďuje:

Všetkým neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti vykonať nasledovné opatrenia:

RVPS určuje:
Miesto nálezu pozitívneho voľne žijúceho vtáka: vodná plocha štrkoviska rekreačnej oblasti Rudava - Malé Leváre, GPS 48.494798, 16.957867
Monitorovacia oblasť (s polomerom minimálne 10 km od miesta nálezu): katastrálne územie obcí Gajary, Jakubov, Kostolište, Závod, mesto Malacky
Dátum zistenia choroby-vyslovenie podozrenia: 30.12.2021
Dátum potvrdenia choroby: virologicky dňa 07.01.2022 a typizácia dňa 11.01.2022

Nariaďuje:

1. Obci vykonať do 19.01.2022 súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.
2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d. oznamovať na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911/900380, 0902/900377) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
3. Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s omitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu: RVPS Senec.
4. O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a informačnej tabule alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zákazy uplatňované v kontrolovanej oblasti:

1. Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Senec.
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Senec
4. Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.
5. Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Tieto opatrenia uvedené vo výrokovej časti platia od jeho vydania do odvolania.

Kompletné nariadenie z RVPS Senec:
⇒ Veterinárne opatrenia voči vtáčej chrípke ⇐