Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » Novoročný príhovor starostu obce 2022

Novoročný príhovor starostu obce 2022 

Vážení Závodčania, milí spoluobčania.

Pred niekoľkými hodinami sa skončil rok 2021. Bol to rok opätovne poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. Plný strachu, opatrení a  obmedzení, prerušovania školského vyučovania, rušenia kultúrnych a športových podujatí, zatvárania obchodov a reštaurácií, uťahovania opaskov a ekonomickej neistoty. Prešli sme krízou vo vzťahoch a protichodných emócií a postojov k opatreniam na zabránenie šírenia epidémie. Nastavila nám zrkadlo a ukázala nás v tom pravom svetle. Je veľmi dobré, že ukázala nielen to zlé, ale aj to dobré. Napríklad obrovskú vlnu solidarity a pomoci počas nešťastia na susednej Morave, či veľkej pomoci v rámci boja proti COVIDu. Pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú.

Dovoľte mi teraz niekoľkými vetami aspoň v číslach zbilancovať uplynulý rok.

Miestna evidencia obyvateľstva eviduje v Závode ku koncu roka 2021 s trvalým pobytom 2981 obyvateľov, čo je o 20 viac ako v predchádzajúcom roku. 
V roku 2021 nás opustilo 40 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 19 mužov a 21 žien, čo je o 9 viac, ako v predchádzajúcom roku.
Naopak, medzi nami sme privítali 42 narodených detí, 19 chlapcov a 23 dievčat, čo je o 7 viac, ako v predchádzajúcom roku. 
Do obce sa minulý rok prisťahovalo 64 nových obyvateľov a 48 sa ich odsťahovaloCelkovo bolo uzatvorených 16 manželstiev, z toho 10 civilným obradom.

Okrem iného som veľmi rád, že sa obci darí udržiavať informovanosť obyvateľov na vysokej úrovni - okrem miestneho rozhlasu aj prostredníctvom internetovej stránky obce a facebookovej stránky, ktoré sa tešia obľube medzi obyvateľmi.

Od dnešného dňa nás čaká viacero zmien. 
Dobrou správou je, že dane a ostatné poplatky sú nezmenené a zostávajú na úrovni minulého roka.
Zmeny nastanú v odpadovom hospodárstve. V najbližších dňoch pribudnú v obci stojiská na zber kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov, a upravuje sa aj režim na zbernom dvore. Tam už  nebude možné priviezť drobný komunálny odpad, nakoľko tento patrí výhradne do zberných nádob v domácnostiach. Všetky informácie pre občanov budú postupne zverejňované a upresňované tak, aby zmeny nespôsobili zmätok, ale dosiahli sme nimi žiadané zlepšenie.
Ceny za odpad za posledné roky prudko stúpajú, a preto aj novo zavedený motivačný systém, evidencia vývozov cez čipy a váženie odpadu prináša zmiernenie týchto dopadov pre domácnosti, ktoré poctivo separujú.
Pevne verím, že sa nový systém v odpadovom hospodárstve osvedčí a motivuje našich občanov k dôslednejšiemu triedeniu odpadu. 

O prehľade činností a realizovaných projektoch za uplynulý rok a pripravovaných novinkách sa bližšie dočítate v časopise Závodzan, ktorý bol doručený do každej domácnosti, alebo na webovej stránke obce.

Dovoľte mi, na záver poďakovať každému občanovi,
 ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, kto sa ako dobrovoľník zapojil do boja s pandémiou. Špeciálne ďakujem členom Dobrovoľného hasičského zboru za množstvo technických zásahov a pomoc pri kalamitných situáciách a pri realizácii  protipandemických opatrení. Ďakujem občianskym združeniam a spolkom za ich aktivitu a za ich kultúrno-spoločenský prínos, za to, že prikladajú ruku k dielu a pracujú nielen pre seba, ale aj pre obec. Ďakujem zamestnancom obce a osobitne tiež  poslancom obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií za ich nasadenie, názory a konštruktívny prístup pri rozvoji obce.   

Do nového roku chcem popriať všetkým občanom veľa zdravia a pokoja v rodinách a čo najmenej negatívnych emócií a nenávisti prameniacich z témy aktuálnej pandémie. Zažívame zložité obdobie a nie je čas na nenávisť a zlobu, ale na spolupatričnosť. Z celého srdca by som si prial, aby sme sa zbavili korony a mohli žiť ako predtým. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo!

Ďakujem vám za vašu pozornosť. 
Ing. Peter Vrablec, starosta obce