Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » Napísali o našich BEZCHLEBA HODOCH

Napísali o našich BEZCHLEBA HODOCH 

V časopise VIDIEČAN vyšiel článok
o X. ročníku ZÁVODSKÉ BEZCHLEBA HODY

Záhorácky folklórny festival očaril nielen Záhorákov

Prvú prázdninovú sobotu sa v obci Závod konal X. ročník kultúrneho podujatia – ,,ZÁVODSKÉ BEZCHLEBA HODY – Záhorácky folklórny festival“. Podujatie, ktoré zastrešuje spolu s obcou aj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, sa tak ako aj po minulé roky nieslo v znamení ľudovej hudby, spevu a tanca.

Od skorého rána až do neskorého večera sa na pódiu v centre obce predstavili poväčšine regionálne folklórne kolektívy reprezentujúce tradičný folklór Záhoria. Nechýbali však ani cezpoľní a tak sme tu mohli privítať napríklad DFS Vienok a FS Ekonóm z Bratislavy.

Pocta pre Dr. Janka Blaha
Hlavný program festivalu bol venovaný skalickému rodákovi, prvému slovenskému opernému spevákovi a zberateľovi ľudových piesní Dr. Jankovi Blahovi. Práve tento významný umelec sa vo veľkej miere zaslúžil o uchovanie a tak trochu aj vzkriesenie množstva ľudových piesní, ktoré sa kedysi spievali na Záhorí. Z jeho spevníkov čerpajú pri tvorbe svojho repertoáru vo veľkej miere aj naše dievčatá – Spjevule ze Skalice a tak bolo pre nás potešením, že dostali pozvanie zaspievať práve na tomto podujatí. Na pódiu sa počas poobedia vystriedali s ďalšími mladými folkloristami ako LH Juránečka, LH Malá Juránečka, LH Kamarádzi a LH Vienok. Každý sa svojho vystúpenia zhostil ako najlepšie vedel a v podaní mladých ľudí tak ožívali melódie nielen známe, no často kráti zabudnuté.

Zaujímavé bolo vypočuť si rovnaké piesne interpretované v rôznych verziách, čo tiež poukazuje na pôvab a rozmanitosť nášho folklóru. Azda najkrajší bol však záver hlavného programového bloku, keď si všetci účinkujúci spoločne zahrali a zaspievali veselú záhorácku pieseň „V Uníne scú vínko plci“. Na tvárach divákov bolo vidno spokojnosť a úsmevmi, či poriadnym aplauzom sa veru nešetrilo.

V Závode nechýbali ani vzácni hostia

Do Závodu zavítali aj osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj folklóru a folklorizmu Záhoria. Prvá z nich, charizmatická pani Helena Jurasovová, dcéra Dr. Janka Blaha a zakladateľka DFS Vienok z Bratislavy si len prednedávnom prevzala štátne ocenenie z rúk pani prezidentky. Návštevníkom i účinkujúcim sa prihovorila „sobrovským“ entuziazmom a energie mala na rozdávanie. Až toľko, že z pódia zaznela v jej podaní krásna ľudová pieseň „Rozmarín zelený“.

Druhým vzácnym hosťom bola rovnako dáma, závodská rodáčka, spisovateľka a zberateľka ľudových piesní pani Terézia Kvapilová. Mali ste vidieť ako jej hral úsmev na tvári a oči žiarili, keď z pódia v podaní mladých folkloristov zneli jej „Pjesničky ze Závodu“ vydané v zbierke piesní „Prez Závody je chodníček, za Závody kríž“. Rovnako z jej príhovoru bola cítiť spokojnosť a radosť z vedomia, že to, čomu zasvätila časť svojho života má zmysel.

Aj takto sa udržiavajú kultúrne tradície regiónu

Tohtoročné Závodské bezchleba hody neboli len prehliadkou záhoráckeho folklóru. Boli aj skvelou ukážkou toho, ako sa zachovávajú naše ľudové tradície, ako tí starší odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti mládeži a deťom. Vďaka, že máme medzi sebou stále dosť vzácnych ľudí, či už sú to pedagógovia alebo umeleckí vedúci, ktorí si toto poslanie vzali za svoje. A vďaka všetkým tým úžasným mladým ľuďom, ktorí v ten deň vyšli na pódium a ukázali, že sú schopní toto posolstvo prijať a naše kultúrne dedičstvo nielen uchovávať, ale aj ďalej rozvíjať.


Zdroj: časopis Vidiečan
Pripravila Darina Mladenovová,
text: Adriana Kopáčová, OZ Spjevule ze Skalice, foto: archív MOS