Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » PF 2021 | Príhovor starostu obce

PF 2021 | Príhovor starostu obce 

Vážené spoluobčianky, Vážení spoluobčania.

Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril ako z rozhlasu tak aj z tohto miesta.

Slovensko vstúpilo do roka, ktorým zavŕši 29 rok svojej štátnosti. Už dnes vieme, že to bude rok náročný. Nový rok nie je len údaj v kalendári. A nie je dokonca aj pre každého rovnaký. Ale zhodneme sa na tom, že chceme, aby bol lepší ako ten starý.

Tento rok začíname netradične. Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia. Naše Slovensko sa dnes zobudilo do čudného a vonkoncom nie tradičného rána. Je na nás, aby sme zareagovali správne a všetky opatrenia mali zmysel.

Na uplynulý rok mnohí z nás budú chcieť zabudnúť.
Život človeka je sám o sebe pestrý, nechceme naložiť viac a viac.
Každého z nás postretli tak zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, či stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Aj tento rok prídu zmeny. Veríme, že opäť prinesú zlepšenie kvality nášho života. Prídu postupne a včas Vás budeme informovať.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

Želám a prajem Vám, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

 

Ing. Peter Vrablec
Starosta obce
V Závode 1.1.2021