Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Noviny Závodzan » Noviny ZÁVODZAN | Klimatické zmeny aj v našom chotári.

Noviny ZÁVODZAN | Klimatické zmeny aj v našom chotári. 

Dodatočný článok do novín Závodzan.

Život plynie okolo nás takou rýchlosťou, že si mnohí z nás nestačia uvedomovať klimatické zmeny, ktoré sa nás všetkých bez rozdielu bezprostredne dotýkajú.


      Poľovníci aktívny v starostlivosti o zver a jej ochranu už dlho robia opatrenia na zníženie vplyvov klimatických zmien na zver, ale i celkovú biodiverzitu v prírode. Samozrejme sami by sme toho veľa urobiť nemohli, ale v úzkej spolupráci s poľnohospodármi a lesníkmi sa naše činy odrážajú v úspechoch pri ochrane zvery a ostatných voľne žijúcich živočíchov. Podľa návodu slovenských vedcov a výskumníkov sme v spolupráci Bospor-Agro hospodáriacou na väčšine pozemkov v chotári v ekosystéme uskutočnili vybudovanie biodiverzitných multifunkčných biopásov. Tieto sú široké 12m a dlhé minimálne 200m a je v nich obsiahnutých až 18 druhov rôznych plodín viažucich na seba hmyz, drobné vtáctvo a poskytuje dostatok krytiny a potravy pre drobnú, srnčiu a inú zver. V tomto roku sme vysiali 4,5ha týchto biopásov a v období kvitnutia plodín sme si mohli všímať množstvo včiel, motýľov, čmeliakov, ale i množstvo iných opeľovačov. Sú tu i ďalšie naše úlohy spojené s globálnym otepľovaním, keď v teplých a suchých letách musíme pravidelne čistiť a dopĺňať napájačky pre zver vodou, lebo ani v tokoch, kde sa bežne voda prirodzene nachádza, v teplých obdobiach leta sú tieto toky suché. Takisto vysádzame a dopĺňame viacero druhov drevín, ktoré vytvoria po narastení   dostatok tieňa a ochrany pred teplom a slnkom. Každý s nás môže svojou činnosťou prispieť k ochrane životného prostredia, už i len zodpovedných prístupom k separácii a zaoberaním sa s odpadom. Všímať si okolie a ľudí, ktorí by akýmkoľvek spôsobom znečisťovali životné prostredie a zabrániť im v tom. A teda keď sa všetci spojíme a budeme mať spoločný cieľ, za určité obdobie sa nám vráti do nášho okolia jarabica, bažant, králik divý, ale i množstvo včielok, ktoré sú pre život na Zemi toľko dôležité. Správajme sa teda maximálne zodpovedne ku svojmu okoliu, lebo príroda nepatrí iba nám poľovníkom, ale nám všetkým.


Ďakujem za PZ Závod,
napísal Jozef Prelec