Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Kultúra » Kino Máj » FILM | Poďakovanie Mira Drobného, režiséra filmu Kto je ďalší?

FILM | Poďakovanie Mira Drobného, režiséra filmu Kto je ďalší? 

MAPA KÍN NA SLOVENSKU KDE BOL FILM NASADENÝ
Chcel by som sa Vám všetkým poďakovať za to,
že venujete zvýšenú pozornosť filmu či skôr projektu
„Kto je ďalší?“.

Som režisér filmu a vytvoril som ho aj ako nástroj pre všetky ZŠ a SŠ, aby sme zásadným spôsobom znížili výskyt šikany, online narcizmu, sexuálneho zneužitia či ťažkých úrazov alebo smrtiam mladých ľudí na Slovensku. 

Film videlo prvých 15 tisíc študentov počas školských projekcií. Ďalšie objednávky prichádzajú a 6 tisíc študentov ho uvidí v najbližších dňoch a týždňoch. Spolu teda 21 tisíc! Film sa tak stal pravdepodobne najnavštevovanejším „školským“ filmom za posledných viac ako 20 rokov.

Stále je to ale len pár percent z celkového počtu cca 400 tisíc študentov, ktoré sú jeho cieľovou skupinou (12-19). Je to výnimočný film, ktorý má obrovský potenciál naplniť Vaše kiná na školských projekciách ešte mesiace a roky! Venujte mu prosím naďalej svoju pozornosť.

Dostali sme cez 800 pozitívnych reakcií na film.

Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pomoc. Vy osobne prostredníctvom školských predstavení filmu Kto je ďalší? zachraňujete mladých ľudí, ich osudy aj životy!

S pozdravom
Miro Drobný
Režisér filmu Kto je ďalší?

https://www.ktojedalsi.sk/


PREMIETANIE V KINE MÁJ PRE VEREJNOSŤ: 
PIATOK 11.10.2019 o 19:30
Vstupné 3,- 
ŠKOLSKÁ PROJEKCIA: 
PONDELOK 14.10.2019 o 8:15

V prípade záujmu škôl z okolitých obcí, 
Kino Máj Závod vie zabezpečiť školskú projekciu filmu Kto je ďalší? 
počas vyučovania podľa dohody.

mail: kino@obeczavod.sk

Zoznam 180 škôl, ktoré sa do projektu zapojili ako prvé:

SŠ elektrotechnická, Bratislava | ZŠ, Gessayova, Bratislava | SOŠ masmediálnych a informačných médií, Bratislava | ZŠ Plavecký Štvrtok | SPŠE Hálova, Bratislava | ZŠ Ružová dolina, Bratislava | Gymnázium Pankúchova, Bratislava | SOŠ GaHS, Farského, Bratislava | Súkromná športová stredná odborná škola Marie Curie-Sklodowskej, Bratislava | ZŠ Hubeného, Bratislava | Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava | ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava | ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, Bratislava | ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava | ZŠ Paneurópska súkromná škola, Ružová dolina 29, Bratislava | ŠpMNDaG, Teplická 7, Pracovisko Gymnázium, Skalická 1. Bratislava | ZŠ Bieloruská, Bratislava | Gymnáziu Ivana Horvátha, Bratislava | ZŠ Biskupická 21, Bratislava | ZŠ Bukovčana 3, Bratislava | ZŠ Kulíškova, Bratislava | ZŠ Nobelovo námestie, Bratislava | SPŠ Strojnícka, Bratislava | Učitelia zo škôl v okolí Modry | ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok | ZŠ Na bielenisku, Pezinok | ZŠ Fándlyho, Pezinok | ZŠ Orešie, Pezinok | SOŠ automobilová a podnikania, Senec | Gymnázium s VJM, Senec | ZŠ Šarfická 301, Blatné | ZŠ s MŠ Závod – 2. stupeň | SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica | III. A II. ZŠ, Detva | Gamnázium Kremnica | Stredná zdravotnícka škola, Lučenec | ZŠ Vajanského, Lučenec | ZŠ, Jelšava | SOŠ, Tisovec | ZŠ, Veľký Krtíš | ZŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom | ZŠ Jilemnického 2, Žiar nad Hronom |ZŠ, ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom | Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom | ZŠ Trnava Hora | ZŠ Nová Baňa | SPŠ elektrotechnická, Košice | Hotelová akadémia, Košice | ZŠ Jozefa Urbana, Košice | Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice | ZŠ Kluknava | Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy | Stredná zdravotnícka škola, Neámestie 1. mája č. 1, Rožňava | ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy | ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy | Obchodná akadémia, Trebišov | SOŠ techniky a služieb, Levice | ZŠ Andreja Kmeťa, Levice | SOŠ pedagogická, F. Engelsa 3, Levice | Stredná odborná škola služieb, Ul. Sv. Michala 36, Levice | ZŠ Pribinu – 2. stupeň, Nitra | SŠ zdravotnícka, Nitra | SOŠ techniky a služieb, Nitra | ZŠ Tulipánová, Nitra | SPŠ Stavebná, Nitra | Animus, Nitra | ZŠ Fatranská – 2. stupeň, Nitra | SpSSE, Nitra | SOŠ Gastronómie a CR, Nitra | Gamnázium, Nové Zámky | ZŠ Jasová, Nové Zámky | ZŠ Veľký Kýr | SOŠT Šurany | Spojená škola, Nivy 2, Šaľa | SOŠ poľnohospodárska, Šaľa | ZŠ J. C. Hronského, Šaľa | ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa | ZŠ s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa | ZŠ Adyho 6, Štúrovo | ZŠ Hollého,Topoľčany | ZŠ Ripňany,Topoľčany | ZŠ Škultétyho, Topoľčany | ZŠ Urmince, Topoľčany | SOŠ Agrotechnická, Topoľčany | ZŠ s MŠ Prašice okr. Topoľčany | Gymnázium, Vráble | ZŠ sv. Vojtecha, Vráble | Stredná Elektrotechnická škola, Vráble | Obchodná akadémia Bernolákova 26, Zlaté Moravce | ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce | SOŠ Technická, 1. Mája 22, Zlaté Moravce | ZŠ Francisciho 11, Levoča | Obchodná akadémia, Poprad | Spojená škola Mierová, Svit | ZŠ s MŠ Komenského, Poprad | ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad | ZŠ s MŠ Jarná, Poprad | ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad-Spišská Sobota | Spojená škola Letná, Poprad | ZŠ s MŠ Koperníkova, Poprad-Matejovce | ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad | ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad | ZŠ s MŠ A. V. Scherfela, Poprad-Veľká | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica |ZŠ Dolný Smokovec | ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad | ZŠ Komenského, Svit | ZŠ s MŠ, Spišské Bystré | ZŠ s MŠ Spišská Teplica | ZŠ s MŠ Veľký Slavkov | ZŠ Hranovnica | Stredná zdravotná škola, Poprad | Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad | ZŠ J.M. Petzvala, Spišská Belá | ZŠ Mlynská Stropkov | ZŠ 8. mája, Svidník | ZŠ Karpatská, Svidník | Gymnázium DH, Svidník | Spojená škola, Svidník | ZŠ Komenského, Svidník | Štátne Gymnázium, Vranov nad Topľou | Gymnázium, Bánovce nad Bebravou | SPŠ Dubnica nad Váhom | ZŠ CI, Dudnica nad Váhom | ZŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom | ZŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom | SOŠ Jána Antonína Baťu, Nám. SNP 5, 958 01 Partizánske | SOŠ Považská Bystrica | Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica | SPŠ Považská Bystrica | ZŠ Ladce | SOŠ, Púchov | Stredná umelecká škola, Trenčín | ZŠ Sedmička, Hodžova, Trenčín | Stredná zdravotnícka škola, Dunajská Streda | ZŠ Trstice slovenská | Združená škola obchodu a služieb, Mojmírova ul., Piešťany | SPŠE Piešťany | Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany | ZŠ Sobotište 17, Sobotište | Obchodná akadémia, Sereď | Elektrotechnická stredná škola, Gbely | SŠ Via Humana, Skalica | SOŠ Holíč | SPŠ Komenského, Trnava | SOŠ poľnohospodárska, Trnava | ZSŠ Polytechnická, Dolný Kubín | ZSŠOaS, Dolný Kubín | SZŠ, Dolný Kubín | ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín | ZŠ M. Kukučína DK, Dolný Kubín | Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš | Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš | Základná škola, Martin | SOŠO, Martin | ZŠ Dolinského, Martin | ZŠ, obec Breza | Stredná odborná škola Hattalova, Námestovo | ZŠ s MŠ Očščadnica 1374, Oščadnica | Obchodná akadémia, Ružomberok | ZŠ Černová okr. Ružomberok | ZŠ Sládkovičova, Ružomberok | ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok | ZŠ Hladovka, Trstená | SOŠ Lesnícka, Tvrdošín | SOŠ Lesnícka, Tvrdošín | Gymnázium M. Hattalu, Trstená | ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená | ZŠ Olešná | ZŠ Makov | ZŠ Klokočov | ZŠ Závodie, Žilina | ZŠ Limbová, Žilina | ZŠ Hájik, Žilina