Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Komunálne voľby 11/2010

Komunálne voľby 11/2010 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
zo dňa 27. novembra 2010

Počet zapísaných voličov – 2233
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky 1051
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 1038
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ – 1015

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Peter Vrablec, za KDH, s počtom platných hlasov 368

Kandidáti na starostu obce, ktorí získali menší počet hlasov:
Ing. Oľga Zajícová, za SMER- Sociálna demokracia, počet platných hlasov 255
Dušan Majzún, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 120
Radomír Ševeček, za SDKÚ-Demokratická strana, počet platných hlasov 79
Jozef Prelec, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 68
Mgr. Roman Kvapil, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 47
Bc. Anna Malinová, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 40
Vratko Studenič, za SNS, počet platných hlasov 39
Viliam Boďo, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 22

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Oľga Zajícová, za SMER – Sociálna demokracia, počet platných hlasov 625
Ing. Peter Vrablec, za KDH, počet platných hlasov 569
Ing. Mária Středová, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 537
JUDr. Richard Hollý, za KDH, počet platných hlasov 466
Miroslav Kopiar, za KDH, počet platných hlasov 459
Vratko Studenič, za SNS, počet platných hlasov 432
Viera Králová, za SNS, počet platných hlasov 392
Richard Rusňák, za KDH, počet platných hlasov 338
Jozef Prelec, za KDH, počet platných hlasov 287

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Dana Prekopová, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 244
Bc. Štefan Mikulič, za SNS, počet platných hlasov 230
Bc. Zlatica Šišoláková, za SDKÚ- Demokratická strana, počet platných hlasov 213
Lukáš Klvač, za SDKÚ-Demokratická strana, počet platných hlasov 193
Renáta Černá, za KDH, počet platných hlasov 180
Anna Janečková, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 179
Ing. Ivan Švec, za SMER – Sociálna demokracia, počet platných hlasov 175
Adriana Kičinová, za SNS, počet platných hlasov 82

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Závode 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Závode podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

l. Renáta, Černá, 36 r., učiteľ, Závod č. 999, KDH
2. Richard, Hollý, JUDr., 38 r., právnik, Závod č. 145, KDH
3. Anna, Janečková, 50 r., invalidný dôchodca, Závod č. 869, nezávislý kandidát
4. Adriana, Kičinová, 36 r., predavač, Závod č. 431, SNS
5. Lukáš, Klvač, 20 r., študent, Závod č. 537, SDKÚ – DS
6. Miroslav, Kopiar, 48 r., podnikateľ, Závod č. 911, KDH
7. Viera, Králová, 51 r., podnikateľ, Závod č. 482, SNS
8. Štefan, Mikulič, Bc., 41 r., technicko-hospodársky pracovník, Závod č. 978, SNS
9. Dana, Prekopová, 31 r., živnostník, Závod č. 1, nezávislý kandidát
10. Jozef, Prelec, 42 r., strojník, Závod č. 544, KDH
11. Richard, Rusňák, 32 r., vodič, Závod č. 68, KDH
12. Mária, Středová, Ing., 42 r., technik, Závod č. 974, nezávislý kandidát
13. Vratko, Studenič, 38 r., hudobný dramaturg, Závod č. 174, SNS
14. Zlatica, Šišoláková, Bc., 37 r., vedúci oddelenia, Závod č. 335, SDKÚ – DS
15. Ivan, Švec, Ing., 51, poľnohospodársky inžinier, Závod č. 489, SMER
16. Peter, Vrablec, Ing., 40 r., podnikateľ, Závod č. 176, KDH
17. Oľga, Zajícová, Ing., 51 r., úradník, Závod č. 913, SMER

V Závode
Dňa 06. 10. 2010

Eva Eglová, v.r.
Predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce v Závode 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Závode podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

l. Viliam, Boďo, 44 r., vodič, Závod č. 953, nezávislý kandidát
2. Roman, Kvapil, Mgr., 52 r., učiteľ, Závod č. 364, nezávislý kandidát
3. Dušan, Majzún, 48 r., živnostník, Závod č. 891, nezávislý kandidát
4. Anna, Malinová, Bc., 51 r., učiteľ, Závod č. 239, nezávislý kandidát
5. Jozef, Prelec, 42 r., vodič, Závod č. 544, nezávislý kandidát
6. Vratko, Studenič, 38 r., hudobný dramaturg, Závod č. 174, SNS
7. Radomír, Ševeček, 45 r., SZČO, Závod č. 510, SDKÚ – DS
8. Peter, Vrablec, Ing., 40 r., podnikateľ, Závod č. 176, KDH
9. Oľga, Zajícová, Ing., 51 r., úradník, Závod č. 913, SMER

V Závode
Dňa 06. 10. 2010

Eva Eglová, v.r.
Predseda miestnej volebnej komisie 

Uznesenie
Ústrednej volebnej komisie č. 31
zo 16. novembra 2010

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Obecné zastupiteľstvio v Závode
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 24. 8. 2010 č. 37/2010 určilo, že

Obecné zastupiteľstvo v Závode
bude mať celkom 9 poslancov,

ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

OZNÁMENIE
o počte obyvateľov v obci Závod
v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí
27. novembra 2010

Obec Závod podľa § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Závod.

K dňu 25. 8. 2010 má obec Závod 2 764 obyvateľov.