Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » 70.rokov Poľovníckeho združenia Závod

70.rokov Poľovníckeho združenia Závod 

Tento rok si Poľovnícke združenie PZ Závod pripomína 70. výročie svojho založenia.

  Pri tejto príležitosti Vám pripomenieme jeho históriu, činnosť a spoločenský význam.
Toto občianske združenie bolo založené v roku 1948. Hlavným iniciátorom bol pán Ján Hasák, ktorý bol licitátorom poľovného revíru a zložil vádium, teda záruku a revír vylicitoval. Za ostatných zakladajúcich členov spomenieme aspoň pánov Jána Benkoviča, Martina Drahoša, Jozefa Horvátha, Jána Húška, Teodora Majzúna, Jozefa Prachára, Jána Stankoviča, Štefana Šišoláka, Jána Šveca a Eugena Záhorského. K týmto pánom sa časom pridávali ostatní členovia, ktorí rady rozširovali. Hlavnými činnosťami bolo starať sa o zver, kŕmiť ju a potom ju aj loviť. Poľovný revír má celkovú výmeru 2878 hektárov, z toho 828 hektárov lesa. Chová sa v ňom  raticová a drobná úžitková zver. Z raticovej zveri spomenieme hlavne srnčiu, diviačiu, jeleniu, danieliu a posledné roky pravidelne sčitujeme aj mufloniu zver. Za drobnú zver treba spomenúť bažanta poľovného, zajaca poľného, kačicu divú, hus divú a sluku lesnú. Kedysi sa hojne vyskytovali aj jarabica poľná, teda kurotva a králik divý. Tieto sa u nás vyskytujú už len zriedkavo alebo vôbec.
Starostlivosť o zver, či vytváranie vyhovujúcich podmienok pre chov, nie je vôbec jednoduché. Je to neustále budovanie poľovníckych zariadení ako krmelce, zásypy, studničky, kŕmne automaty, soľníky a následné zabezpečovanie krmiva pre prikrmovanie v období zimy a jari, kedy je zver na pomoc poľovníkov priamo odkázaná. Preto je treba vyzdvihnúť význam pôsobnosti poľovníkov pri dodržiavaní rovnováhy živočíšstva v prírode, udržiavania genofondu a žiadanej početnosti úžitkovej ale i poľovníctvu škodlivej zveri. Poľovníci PZ Závod sú radovými občanmi obce Závod a aj tu, už ako jednotlivci alebo ako združenie, plnia obrovský význam. Orgány obce sa na nich mohli vždy spoľahnúť, ak bolo treba pomôcť, či už pri zveľaďovaní verejných priestranstiev, výstavbe domu kultúry, zalesňovaní, rekultiváciách a v posledných rokoch stoja príkladom ostatným združeniam pri čistení a odpratávaní čiernych skládok v okolí obce.

Okrem týchto činností sa podieľajú aj na kultúrno – spoločenskom živote v obci. Usporadúvajú tradičný juniáles, ktorý je už roky neodmysliteľnou akciou pre našich občanov. Tu si posedia v areáli PZ na Šišolákoch, zatancujú  pri živej hudbe, vychutnajú si chutný divinový guláš a ostatné dobroty v príjemnom prostredí. 

Pravidelne prikladajú ruku k dielu pri organizovaní kultúrnych akcii obcou Závod ako sú: Bezchleba hody, Gulášmajster a iné podujatia. Okrem týchto činností organizujú pravidelné strelecké a kynologické akcie v areáli na Šišolákoch, ktoré prinášajú spoločenskú aj ekonomickú hodnotu. Za toto všetko sa môžu odmeniť na sklonku roka zážitkami na spoločných a individuálnych poľovačkách. Spoločné zážitky, poznania sa jeden druhého je to pravé orechové, čo prináša pôsobnosť vo vyváženom kolektíve. Starší poľovníci obohatia mladších skúsenosťami a nadhľadom a mladá čerstvá generácia prináša nové pohľady a názory na spoločnú vec.

Poprajme nášmu združeniu, aby sa nestalo do budúcna obeťou komercie a zbohatlíkov. Aby zostalo pre našich ľudí, ktorí budú aj naďalej v dobrej vôli odovzdávať radosť a skúsenosti ďalším generáciám pri výkone tohto krásneho Hubertovho cechu.

PZ Závod