Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » KV – Oznámenie o čase a mieste konania volieb

KV – Oznámenie o čase a mieste konania volieb 

Obec ZÁVOD
Voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb

Deň a čas konania volieb  
10. 11. 2018   7:00h – 22:00h

Miesto konania volieb
Volebný okrsok č. 1
Súp. č. 0 – 580
Základná škola s MŠ Závod, Sokolská 81, prízemie,
trieda 3.A

Volebný okrsok č. 2
Súp. č. 581 – 1156
Základná škola s MŠ Závod, Sokolská 81, prízemie,
trieda 3.B


Poučenie:

Pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte vlastnoručným podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.