Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Kandidát na starostu č.2 – Ing. Peter Vrablec

Kandidát na starostu č.2 – Ing. Peter Vrablec 

Kandidát pre voľby starostu obce
č.2.
 Ing. Peter Vrablec 

48 r., starosta, 
Kresťanskodemokratické hnutie

Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o post starostu obce po tretí krát. Moju osobu i prácu už poznáte. S poslancami OZ a desiatkami osôb, s ktorými som spolupracoval,sme po tie roky vytvárali tvár a smerovanie našej obce. Snažili sme sa uspieť v ťažkom boji o peniaze a taktiež ustáť boj s prísnymi zákonmi a predpismi. Snažili sme sa byť ľudskí a prístupní, aj keď nie vždy sa nám to vrátilo v dobrom.

No o tom je práca s ľuďmi a poznáme sa – my Závodčania sme tvrdý oriešok.

Za Vašu pomoc a podporu za celé tie roky Vám aj týmto úprimne ďakujem.

Strategický rozvoj obce určujúci akou formou sa bude obec uberať najbližšie desaťročia bol daný v 90. tych rokoch 20. storočia. Obci chýbal vodovod aj kanalizácia. Zástupcovia obce rozhodli, že vodovod si vybudujeme vlastný a následná kanalizácia sa budovala v spolupráci s ďalšími tromi obcami. Išlo o najväčšie investície v histórii obce Závod. Išlo o milióny €. Nedalo sa inak a preto sa práce začali a financovalo sa aj cez úvery. Rozbehnuté práce museli pokračovať aj po roku 2010.

Doba dnes pokročila. Máme rok 2018, no na výber napriek tomu veľmi nemáme. Jediný spoľahlivý subjekt a to BVS o malé obce nemá záujem. Rokovania sa uskutočňujú každoročne, a dnes už tlak na spoločné riešenie problému s vodou vyvíja na BVS celý región. No obec čakať nemôže. Záruku jej nikto nedá. A tak aj v nasledujúcom volebnom období bude nutné zaoberať sa najmä nedostatkom vody, funkčnosťou kanalizácie a ČOV, no a dokončovaním odkanalizovania obce. Sú to obrovské investície, ktoré navonok neuvidíme, no ich prípadné zanedbanie pocítime okamžite v každej domácnosti.

Pre tieto najväčšie finančné investície posledných desaťročí sa stalo, že nezvýšilo dosť financií na údržbu všetkého obecného majetku. Najviac postihnuté sa stali obecné cesty, a aj viaceré obecné budovy. A tak ihneď po dokončení druhej etapy kanalizácie sa začalo s rekonštrukciami zostávajúcich obecných budov, no a dostalo sa aj na miestne komunikácie. Vymenilo sa verejné osvetlenie, navŕtala sa nová studňa a zvýšil sa aj výkon filtračnej stanice.

Samostatnou kapitolou je Základná škola s materskou školou. Bez pomoci obce by si škola nemohla dovoliť rozsiahle rekonštrukčné práce a zabezpečiť tak vhodné podmienky pre výučbu našich detí.

Okrem svojich financií, obec využíva vo veľkej miere aj rôzne fondy a dotačné schémy. Tieto pokrývajú ostatné oblasti a napomáhajú nám riešiť aj také problémy, ktoré by inak museli počkať. Revitalizujeme z nich parky, námestia, školský dvor, či podporujeme našich hasičov, kultúru a šport. Vybudovali sme z nich multifunkčné ihriská či posilňovňu a šatne na štadióne. Financujeme z nich aj chod DSS.

Tento rok sa nám podarilo uspieť a máme podpísané zmluvy o NFP (Eurofondy) na výstavbu rozšírenia materskej školy a taktiež rekonštrukciu dvoch odborných učební v našej škole. Spolu v sume takmer 400 000,- €. V súčasnosti už prebiehajú verejné obstarávania. S realizáciou prác sa začne v roku 2019.

Oblasť pôsobnosti obce je rozsiahla. Nie je možné na jednej stránke zachytiť všetko. No stačí to na pripomenutie a ukázanie, ako by to mohlo ísť. Základné potreby pre náš život a pre chod obce nám určili aj jej smerovanie v najbližších rokoch. Mojim cieľom povedaným jednou vetou je najmä pokračovanie v rozbehnutých aktivitách a následný rozvoj vo všetkých oblastiach, v ktorých sa bude dať a na ktorých sa zhodne obecné zastupiteľstvo.

Peter Vrablec


Cesta, ktorou by sa obec mala uberať.
• Investovať do obecného vodovodu a zabezpečiť tak
dostatok vody aj pre nasledujúce obdobie.
• Pokračovať v prácach na odkanalizovaní zvyšku obce
• Pokračovať v rekonštrukcii a obnove obecných budov
• Pokračovať v oprave a budovaní miestnych komunikácií
• Využiť všetky dostupné dotačné schémy na všestranný rozvoj obce


⇒ Pozrieť leták – Volebný program Ing. Peter Vrablec ⇐