Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » DSS Sv.Michala » Deň otvorených dverí v DSS sv. Michala 2018

Deň otvorených dverí v DSS sv. Michala 2018 

Dňom otvorených dverí, sme vám chceli osobne predstaviť naše zariadenie.
Ako funguje, na čo slúži a jeho celkovú koncepciu.

Začneme trocha z histórie.
Vedenie obce sa rozhodlo vybudovať zariadenie pre seniorov. V máji 2013 obec založila neziskovú organizáciu a zapísala ju 6.6.2013 do registra NO na obvodnom úrade v Bratislave. Zápis do registra verejných poskytovateľov sociálnej služby bol 15.8.2013 na BSK v Bratislave. Obec Závod na tento účel využila budovu bývalej materskej školy, ktorej vnútorné priestory svojpomocne, na vlastné náklady zrekonštruovala. Podarilo sa zhotoviť 5 izieb pre klientov (štyri troj-lôžkové, jedna dvoj-lôžková). Vybudovali sa nové toalety, priestory pre personál, spoločenská miestnosť, prípravovňa a výdajňa stravy a skladové priestory. Domov sociálnych služieb sv. Michala začal svoju činnosť v januári 2014 a prvých klientov začal prijímať 3.2.2014. Kapacita zariadenia bola spočiatku 14 klientov.


Riaditeľ DSS sv. Michala

Moje pôsobenie v zariadení na funkcii riaditeľa začalo 9.6.2014. V mesiaci august 2014 sa podarilo kapacitu zariadenia navýšiť na 18 klientov. Zároveň sa navýšil aj počet opatrovateliek. Touto zmenou sa nám podarilo nastaviť chod zariadenia na stav, ktorým sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb a aj ekonomický chod celého zariadenia.Zariadenie prešlo v krátkom období rôznymi kontrolami, z ktorých kontrola NKÚ bola najväčšia. Všetky kontroly sme prešli bez závažných chýb a naše zariadenie obstálo dobre. Zmeny v zariadení bolo vidieť i z vonku. Podarilo sa nám vymeniť starú strechu na obytnej časti zariadenia. Vybudovali sme 2 nové izby so sociálnym zariadením. Všetky izby sme vybavili novými, polohovateľnými  posteľami, nočnými stolíkmi a TV prijímačmi. Chýbajúci zdravotný materiál sa nám podarilo za výhodnú cenu zakúpiť z Nemocnice Malacky. Vonku sme začali s budovaním Oddychovej zóny. Dostali sme novú trávnu plochu, vybudovali sme betónový plot s predprípravou na dobudovanie altánku. Nemalá investícia bola i s BSK, ktorú sme použili na výmenu okien a dverí v celom zariadení. Modernizáciou kotolne sme znížili spotrebu plynu a skvalitnili sme aj systém vykurovania objektu. Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany klienta sme svojpomocne vybudovali kamerový systém a systém privolania pomoci, ktorý má každý klient pri posteli. Pre zamestnancov sme vybudovali šatňu a aj skladové priestory. Práčovňu sme zmodernizovali novou sušičkou a manglom, ktorú sme premiestnili do vyhovujúcich priestorov budovy. Modernizáciou prešla i spoločenská miestnosť, jedáleň a výdajňa stravy. Budovu sa nám podarilo z časti zatepliť a dat novú fasádu. Pred budovou sme vybudovali novú predzáhradku, ktorá zvýši súkromie klientom. Zakúpením záhradného domčeka sme získali nové, tak potrebné priestory na uskladnenie materiálu, ktorý sme museli skladovať v rôznych priestoroch zariadenia.
I keď sa nám veľa vecí podarilo vybudovať, čaká nás ešte veľa práce na zveľaďovaní tohto zariadenia. Vybudovaním altánku by sme chceli co najskôr dokončiť Oddychovú zónu pre klientov. V pláne máme zrealizovať zavlažovací systém parku. Tiež by sme chceli dokončiť aj modernizáciu kotolne a to osadením nového kondenzačného kotla a plynového bojlera na teplú úžitkovú vodu. Čaká nás aj oprava rovnej strechy, ktorá už dosluhuje. Potrebná je aj výmena nevyhovujúcej podlahovej krytiny v celom zariadení. Všetko ale závisí od finančných možností. Verím však, že to všetko zvládneme.
S výdatnou pomocou obce sme dokázali plniť všetky tieto úlohy a verím, že zvládneme spoločne aj tie, ktoré nás ešte len čakajú. Zariadenie je dobre nastavené a má výborný ohlas v okolí. Máme stále plný počet klientov a evidujeme aj ďalšie žiadosti o umiestnenie do nášho zariadenia. To, že sme dobrým zariadením, dokazujú aj rôzne pracovné návštevy. Jednou z najznámejších, bola návšteva poslanca NR SR p. Mikloška. Môžeme sa pochváliť aj návštevou z ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a CR. Rôzne akcie organizované v zariadení, ako sú: odborné semináre, vystúpenia detí a folklórnych skupín, zvyšujú kredit a kvalitu zariadenia.
Dňom otvorených dverí chceme verejnosti ukázať, aký je život ľudí, ktorí potrebujú pomoc, láskavé slovo, podporu rodiny a ochotu pomáhať každému, kto to potrebuje. Verím, že nám budete držať palce, aby sme boli ešte lepší a zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb klientom.

Mgr. Hlavatý Emil
Riaditeľ DSS