Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Kultúrne a spoločenské aktivity » Rekonštrukcia knižnice

Rekonštrukcia knižnice 

Finančná podpora projektu 

Komplexná rekonštrukcia 
miestnej ľudovej knižnice 

V tomto roku bol obci Závod schválený a poskytnutý finančný príspevok z Nadácie EPH Bratislava vo výške 3 000 EUR na projekt „Komplexná rekonštrukcia miestnej ľudovej knižnice“.

Konkrétnou aktivitou projektu financovanou z príspevku z Nadácie EPH 
je výmena starých regálov za nové skrinky.

Realizáciou projektu vytvoríme komfortné priestory pre čitateľov a návštevníkov knižnice s predpokladom vyššieho záujmu o využívanie knižničného fondu miestnej ľudovej knižnice. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH