Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Oznámenie o preberaní kandidátnych listín

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín 

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny  sa podávajú v listinnej forme najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb t. j. najneskôr 11. 9. 2018.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
Katarína Stanková, tel. č. 034/7799254, 034/7799324 v čase úradných hodín na Obecnom úrade, Sokolská 243, Závod.

Úradné hodiny: Pondelok  8.00 – 16.00
                       Utorok    8.00 – 16.00
                       Streda    8.00 – 17.00
                       Štvrtok   8.00 – 16.00
                       Piatok    8.00 – 15.00        

Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Na zapisovateľku miestnej volebnej komisie sa kandidujúce subjekty môžu obrátiť vo veci poskytovania informácií ohľadom kandidátnych listín, tel. č. 034/7799254, 034/7799324, e-mail: sekretariat@obeczavod.sk