Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod

Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod 

O B E C   Z Á V O D
Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod


 Oznámenie o počte obyvateľov obce Závod

Obec Závod podľa  § 171 ods. (9) a § 176 ods. (8) zákona č. 180/2014 Z.  z.  o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov
o z n a m u j e ,
že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je v obci Závod 2907 obyvateľov.


V Závode, dňa 25. 7. 2018

⇒DOKUMENT: Oznámenie o počte obyvateľov obce ⇐