Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018


Vyhlásené: 10. 7.2018                                                                          Časová verzia predpisu účinná od: 10. 7.2018
Obsah dokumentu je právne záväzný.


203
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6.júla2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89ods.2písm.d)Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181ods.1a 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí a
určujem
1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
    počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17.augusta 2018,

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11.septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018
    a lehotu na ich prvé
zasadanie do 18.septembra 2018,

5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.októbra 2018
    a lehotu na ich prvé zasadanie do 24.októbra 2018.

Andrej Danko.

⇒ DOKUMENT:   Rozhodnutie o vyhlásení volieb