Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Pozvánky na spoločenské akcie » Okresná výstava poľovníckych trofejí v KD Závod (16-17.3.2018)

Okresná výstava poľovníckych trofejí v KD Závod (16-17.3.2018) 

Poľovnícke združenie Závod, víta návštevníkov chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri v okrese Malacky za poľovnícku sezónu 2017/2018 v kultúrnom dome obce Závod.

Naše poľovnícke združenie má 49 členov a 2 čakateľov na členstvo. Poľovný revír Závod má celkovú výmeru 2878 ha, z toho 823 ha lesa, so zaradením do oblasti Záhorie, s hlavným chovom srnčej zveri a pridruženým chovom diviačej zveri.  Z raticovej zveri sa v ňom vyskytuje ešte jelenia a danielia zver.  Z drobnej úžitkovej zveri je to zajac poľný, králik divý, bažant poľovný, jarabica poľná, kačica divá, hus divá a sluka lesná.

Počas celoročnej činnosti najväčšiu pozornosť venujeme ochrane našej zveri a zveľaďovaniu podmienok pre jej chov,  a to budovaním nových kŕmelcov, zásypov a obhospodarovaniu poľovníckych políčok. V zimnom období a v čase núdze ju pravidelne prikrmujeme.

Okrem starostlivosti o zver sa naše PZ aktívne zapája aj do kultúrneho života v obci a to najmä zabezpečovaním občerstvenia na Bezchleba hodoch, Vianočných trhoch a iných kultúrno-spoločenských akciách. Každoročne sa naše združenie zúčastňuje Veľkého Jarného upratovania katastra obce Závod.

Dobré meno má tradičný Juniáles, ktorý každoročne organizujeme v areáli našej poľovníckej chaty U Šišolákov. Nezabúdame ani na priateľov streľby, pre ktorých organizujeme strelecké preteky a kynológovia sa stretávajú počas kondičných tréningov v umelej nore.

Všetkým návštevníkom výstavy prajem bohatý zážitok, príjemné chvíle strávené v kruhu poľovníkov a ostatných priateľov prírody.

Poľovníctvu a prírode zdar!

Branislav Gašpárek
Predseda PZ Závod